forkredit.com | | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character
Yazdır

THE ECONOM?ST'TE KAPAK OLSUN!

Aktif .

abdulhamitbiliciABDLHAM?T B?L?C? / ZAMAN 

12 Haziran seimlerini izlemek iin Hindistan'dan gelen gazeteci, Trkiye'deki siyasetin nabz?n? tutmak iin birok ki?iyle rportaj yap?yordu. Biz de seimden 3 gn nce Taksim'de bulu?mak zere szle?mi?tik.

Tahminim; seim srecini, siyasi partilerin ?anslar?n?, iktidar ve muhalefetin vaatlerini, belki d?? politika izgilerini konu?aca??m?z ?eklindeydi. Ama ba?lar ba?lamaz sorulan soru, yan?ld???m? gsteriyordu. nk bu ba?l?klar? de?il, "Neden Bat? medyas? son dnemde s?k s?k AK Parti hkmeti aleyhine yazmaya ba?lad??" diye sormu?tu gazeteci.

Soruda merakla birlikte ?a?k?nl?k da vard?. Son dnemde okudu?u yaz?larda, Trkiye'nin ?ran-in-Rusya benzeri otoriter bir lkeye dnd?; medya zgrlklerinin yok oldu?u; alkol tketiminin yasakland???; kad?nlar?n zgrce meydanlara ?kamaz hale geldi?i; h?zla modernlikten uzakla?an bir resim iziliyordu. Ancak Taksim'de, Harbiye'de ve medyada grd?; ok renkli, ok sesli, herhangi bir Avrupa ?ehrinden fark? olmayan c?v?l c?v?l bir lkeydi.

Bak?? a?s?ndaki bu de?i?imin nedenlerini anlatmaya al??t?m. Son dnemde yap?lan baz? sembolik hatalar ve hl zm bekleyen birok sorun olsa da Trkiye'nin dne gre daha sesli, ok zgr bir lke oldu?unu; birok demokratik reformun, Trkiye'yi ?ran'a dn?trmekle sulanan bu iktidar zaman?nda yap?ld???n?; ilk kez cuntalardan bu dnemde hesap soruldu?unu; darbe anayasas?nda nemli de?i?iklikler yap?ld???n?; bu ad?mlar sayesinde Trkiye'nin AB ile yelik mzakerelerine ba?lad???n?; d?? politikada lkenin Bat?'dan kopmad???n?, sadece ?imdiye kadar ihmal etti?i yeni blgelere a?ld???n? syledim. Temelleri 20-25 y?l nce at?lan sosyo-ekonomik de?i?im srecinin, Trkiye'de statkoyu sarst???n?; eski durumlar?n? kaybeden veya nceleri oyun d???nda kalm?? geni? halk kesimlerinin siyasi, ekonomik srelere kat?lmas?n? tehdit olarak grenlerin Bat?'daki var olan ba?lant?lar?n? harekete geirerek ya?ananlar? arp?tt???n? payla?t?m. Bat?'n?n glenen, kendi ayaklar? zerine duran; zgveni artm?? bir Trkiye'ye ne kadar s?cak bakt???n?n tart??mal? oldu?unu hat?rlatt?m. Zaten o da Trkiye'nin daha ba??ms?z bir d?? politika izlemesinin, bu olumsuz bak?? a?s?ndaki roln merak ediyordu. zellikle ?srail'le gerilen ili?kilerin, olumsuz kampanyadaki roln soruyordu.

Asl?nda, yak?n zamana kadar 'model lke' diye vlen Trkiye'nin, Bat? bas?n?nda artan olumsuz imaj?n? grmek iin Asyal? bir gazeteci olmaya gerek yok. Gerekten de seime gnler kala sanki bir yerden d?meye bas?lm??as?na AK Parti ve Glen Hareketi'ne kar?? olumsuz haberlerde patlama oldu. nl kresel medya devi Robert Murdoch'?n sahibi oldu?u Wall Street Journal'?n yay?n kurulu yesi Matthew Kaminski, i?i Erdo?an'a diktatr demeye kadar gtrd. Seimden sadece 2 gn nce yay?nlanan 'Trkiye'nin ?yi Diktatr' ba?l?kl? yaz?da, "Say?n Erdo?an, orduya kar?? koymada ve Trk ekonomisini geli?tirmede cesaret gsterdi. Ama son dnemdeki davran??lar?, demokratik bir devrimi sonuna kadar gtrebilece?i ynnde gven vermiyor." deniyordu. Malum, bu yaz?dan bir hafta nce de The Economist, AK Parti'yi a?ka hedef alan ba?yaz? yay?nlam??t?. ?imdiye kadar Trkiye'de reformlara nclk yapan, ?slam ile demokrasiyi bulu?turan kimli?ine vgler dizilen AK Parti iin bu kez ?yle deniyordu: "Trkler iin demokrasiyi glendirmenin en iyi yolu, iktidar partisi aleyhine oy kullanmakt?r."

Kresel elitlere hitap eden bir dergi, k?sa sre nce Sosyalist Enternasyonel'in, demokrasiyle ili?kisini sorunlu buldu?u iin yelikten atmay? d?nd?; Bat?'n?n yak?ndan izlemesi beklenen Hrant Dink ve misyoner cinayetleri gibi davalar? da kapsayan ve darbeyle hkmeti devirmeye te?ebbs suundan yarg?lanan Ergenekon san?klar?n? Meclis'e ta??may? d?nen K?l?daro?lu'nun partisine referans oluyordu. rne?in, Do?u illerindeki mitinglerde K?l?daro?lu'nun Erdo?an'dan daha ok izleyici toplad???n? yazan dergi, CHP'nin zerklik vaadinden sz ediyordu. Erdo?an, dergiyi 'densizlik'le sulay?nca, The Economist yay?n ynetmeni Micklethwaite, bu tepkinin Bat?'da Erdo?an'a yard?mc? olmayaca?? ikaz?nda bulunmu?tu.

Ayn? srete New York Times gibi kurumlar?n, Trk okullar?n?n dnyada kltrleraras? diyalo?a katk?s?n? ven kendi haberlerine bile bakmadan, birden Glen Hareketi aleyhine haberlere yer vermesi ilginti. Sanki 'AK Parti ve Glen Hareketi'ni Bitirme Plan?'n?n kresel versiyonu devrede. 12 Haziran'da AK Parti'yi tarih rekora ta??yan sand?k sonucu, s?k s?k 'man?etlere ra?men iktidara geldi?ini' syleyip, hapse giderken hakk?nda at?lan 'Muhtar bile olamaz' man?etini hat?rlatan Erdo?an'a byk destek; The Economist'e de kapak olacak!

http://www.zaman.com.tr/

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri