forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character
Yazdır

Aktif .

murat_bardakci_300Gazete Habertürk yazar? ve yay?n dan??man? Murat Bardakç?, Twitter kullanan gazetecileri ve kö?e yazarlar?n? ele?tirdi: "Gazetede kö?esi, TV'de program? ve geni? de bir çevresi olan ya??n? ba??n? alm?? gazetecinin, televizyoncunun yahut yazar?n Twitter'da ne i?i vard?r?"


BARDAKÇI'NIN GAZETE HABERTÜRK'TE YAYINLANAN YAZISI... 

Twitter ve tatmin

B?Z?M gazetedeki stajyer gençlerden biri, dün Twitter'dan yollanm?? bir mesaj gösterdi, sonra dayanamay?p galiz bir küfür savurdu...Küfretmekte hakl?yd?, zira mesaj? gönderen velet aynen "?u anda heladay?m, bilmem ne ediyorum" demi?ti... "Bilmem ne ediyorum" k?sm?n? tabii bu ?ekilde de?il, tek kelime olarak, ad?yla ve san?yla yazm??t?!
??te, buyurun size Türk istikbâlinin necib bir evlâd?!

Yaz?i?leri Müdürümüz Ay?e Özek, geçen gün Twitter yüzünden bazen i? yapamaz hâle geldiklerini, özellikle d?? habercilerin mesajlardaki yalan yanl?? bilgileri düzeltmek için yazd?klar?n?n, sayfada as?l haberden daha fazla yer tuttu?unu söylüyordu. "Sosyal payla??m siteleri" dedikleri bu yerler, Ay?e'ye göre bilgi kirlili?ine yol açmaktan ba?ka bir i?e yaram?yorlard?.

Sadece bilgi kirlili?ine de?il, ba?ka i?lere de yar?yorlar: Gençler için vakit öldürme vas?tas? hâlini almalar? bir tarafa, 40 küsur ya??na gelmelerine ra?men hâlâ bir baltaya sap olamam?? koskoca herifler yahut kad?nlar aidiyet duygular?n? bunlarla tatmin ediyor, yazd?klar? abuktan da öte mesajlar? okuyan birkaç ki?i bulunca kendilerini bir metâ zannediyorlar.

KAZIK KADAR ADAMLAR!

Hayat? boyunca do?ru dürüst bir kitap okumam?? yahut tek bir sat?r yazmam?? olan adam yahut hatun "Restoranday?m, yemek yiyorum", "Yan masamda oyuncu bilmem kim var" yahut "Rezzan sevgilisine pek bir surat ediyor" gibisinden mesajlar yollay?p da üstüne üstlük bir de cevap ald? m?, bir mutlu, bir mutlu ki, sormay?n!
Yedi?ini, içti?ini yahut gitti?i yeri anlatan garipleri, hiçbir özellikleri olmadan Twitter'daki saçmalamalar? sayesinde ?öhreti yakalayanlar? yahut böyle siteleri mesleklerinin gere?i olarak bilmem nelerine kadar te?hir ve reklam vas?tas? diye kullanan profesyonelleri bir tarafa b?rakal?m...

Gazetede kö?esi, TV'de program? ve geni? de bir çevresi olan ya??n? ba??n? alm?? gazetecinin, televizyoncunun yahut yazar?n Twitter'da ne i?i vard?r? Yazd??? hemen her?ey okunan, söyledikleri can kula?? ile dinlenen bir gazeteci ister erkek, ister han?m olsun neden hâlâ bu gibi sitelerde bir?eyler gevelemek ihtiyac? duyar? Can?n?n istedi?ini yazmas?n?n ve ekranda akl?na eseni söylemesinin ard?nda kendi görüntülerini Twitter'dan niçin milletin gözüne sokmaya çal???r? Be?enilme, takdir edilme ve hayran olunma merak?ndan m?; kendi kendini kült hâline getirmeye çal??ma çatlakl???ndan m? yoksa ezelî bir doyumsuzluktan m??

Böyle kaz?k kadar adamlar?n ve kad?nlar?n Twitter meraklar?n?n ard?nda hakikaten bu ?ekilde bir doyumsuzluk varsa, as?l mekânlar? art?k Twitter falan de?il, i?inin ehli bir psikiyatr?n muayenehanesidir!

http://www.haberturk.com/

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri