forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character
Yazdır

Aktif .

ET?KETLER:Umur Talu

umur_talu_2UMUR TALU: Üstat yazarlar ?imdi, “masumiyet karinesi… tutukluluk cezas?” diye veryans?n ediyor. Bir nevi “idam mangas? eleman?” gibiydiniz, kanl? man?etler ve kirli yaz?larla. S?raya girdiniz, adeta mermiyi, gaz?, alevi siz de bast?n?z k?st?r?lm??lar üzerine.

 

 

UMUR TALU'NUN GAZETE HABERTÜRK'TEK? YAZISI

Le? kargas?na le? karas?!

En son Fenerlilere k?smet oldu; tutuklu?un da bir ceza olabilece?ini fark etmek.

Ergenekon vesilesiyle de, ister davas? aç?lm??, ister henüz iddianamesi dahi olmayan onca y?llanm?? tutukluluklarda da toplumun bir kesimi fark etti…

Ki bu cennet ülkede “tutukluluk cezas?” diye bir mahkumiyet varm??!

***

Hepimize günayd?n!

O kadar çok insan?n hayat? bu cezayla karart?ld? ki…

Siz o karanl?kta bu laneti fark edene kadar, onlarcas?na idaml?k uyguland?, canlar? al?nd?!

Üstat yazarlar ?imdi, “masumiyet karinesi… tutukluluk cezas?” diye veryans?n ediyor.

Zaten o çocuklar da yanm??t?; bir kelimenizi bile hakikate vermedi?iniz günlerde…

Kiminiz onlar? t?k?l???n?, y?k?l???n?, yak?l???n? alk??lay?p “Hayata dönü?” diye can alan “güvenlik güçleri”nin yan?nda man?etle, yaz?yla saf tutku?tu.

Bir nevi “idam mangas? eleman?” gibiydiniz, kanl? man?etler ve kirli yaz?larla.

S?raya girdiniz, adeta mermiyi, gaz?, alevi siz de bast?n?z k?st?r?lm??lar üzerine.

***

?imdi bir uzman çavu? adalete itiraf ediyor:

Cezaevi katliamlar?nda hiç görmedi?i silah ve mermiler kullan?lm??…

B?rak kimsenin ölüme mahkum olmad???n?; ço?u maktul, mahkum bile de?ildi üstat!

“Rütbeliler” emir vermi?, “?slak battaniye” at?lm?? alevler aras?ndaki çaresizce sar?ls?n diye…

Lakin, battaniyenin nemi sudan de?il, benzindenmi?…

Daha da parlas?n, canl? canl?, cay?r cay?r yaks?n diye.

***

?ktidarda demokratik sol, milliyetçi, liberal koalisyon…

Komutada cumhuriyetçi pa?alar…

Cinayet mahallinde, yoksullar?n emir kulu asker çocuklar?.

Benzinli battaniye atm??lar, gaz ve alevler aras?ndaki çaresizlere; teslim olup ç?kmak isteyene bile.

Lanet olsun size Tufanlar!

?ster siyasetçi, ister bürokrat, ister komutan, ister medya engizisyoncusu!

(Ba???lay?n deyi?i) Ulan, insan olan devir sivil, asker ve medya amirleri ?imdi o uzman çavu?un vicdan azab? dolu itiraf?ndan utan?r…

Hiç de?ilse kendi çocu?una, torununa bir sar?l?r…

H?çk?r?r h?çk?r?r…

Tamam Japon olup kendine bir halt etmesin de, az?c?k vicdan olup iki çift pi?manl?k, özür, günah muhasebesi yapar; istifa eder, hiç de?ilse kendine bak?p istifra eder!

***

Medya akbabalar?n?n vicdanlar? üzerine de, sanki ziftli battaniye at?lm??t?r…

Le? kargas?na le? karas?!

Katliam Tufanlar?… beyaz adam medyas?n?n katranl? yüzkaralar?!


http://www.haberturk.com

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri