forkredit.com | | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character
Yazdır

MEDYA'NIN 'OR'LARI ??MD? NE YAPACAK?

Aktif .

soru_isareti_gazete_180"Genelkurmay Ba?kan? ve arkada?lar?n?n ard?ndan bak??lar?n? yakalay?n, o yenilginin donmu? ifadesini bulacaks?n?z. Nereye, der gibi.. Nereye... Biz ?imdi ne yapaca??z?"

MUSTAFA KARAAL?O?LU'NUN STAR GAZETES?'NDE YAYINLANAN YAZISI

Benim aresiz medyam

mustafa_karaaliogluGenelkurmay Ba?kan? ve arkada?lar?n?n istifalar? zerine medyan?n iine d?t? halin fark?nda m?s?n?z? Karars?z, ekingen, tela?l? ne yapaca??n? bilemez bir ?a?k?nl?k hali...

Devir de?i?ti, Trkiye art?k o eski lkenin ad? de?il. Bunun fark?ndalar ama kendilerine yediremiyorlar. O de?i?imi hibir zaman sevemedikleri bir adam gerekle?tiriyor. Ekonomiden d?? politikaya, siville?meden her alanda yeniden yap?lanmaya kadar ne kadar nite varsa hepsini birden o adam ynetiyor.

Ve bazen btn varl?klar?yla bazen iten ie sinsice kar?? durduklar? de?i?imi de yanda? diye kmsedikleri medya okuyor. Yeni Trkiyeyi umutsuzca yanda? etiketi yap??t?rmaya al??t?klar? ama gerekte yeni, demokrat ve ok sesli medya anlat?yor. Yeni medya de?i?imi kavramsalla?t?r?yor, kitlelere ve tarihe aktar?yor.

Yeni medya, yeni d?nce insanlar? ve yeni kanaat nderleri o de?i?imin entelektel perspektifini iziyor.

ngrleri isabet kaydediyor, fikirleri taraftar buluyor. Zaman?n ruhunu ve a??n gereklerini do?ru okuyorlar, nk demokrasiyesahiden inan?yorlar.

te yandan, her yeni de?i?im a?amas?nda, insanlar?n o gne kadardemokrat zannetti?i kalemlerden birka?n?n maskesi birden d?yor. En az?l? PKK hatta Krt d?man? bilinen; kendileri gibi d?nmeyenleri de bu yzden yaftalayanlar?n en kuvvetli Krt ve hatta parmak lsn ka?racak kadar PKK empati?i olmalar? gibi.

Hayatlar? boyunca 12 Eylle, askere kar?? yazan ama s?ra 12 Eyll, askeri yarg?lamaya geldi?inde postal giyenler gibi...

Temiz toplum, Susurluk kampanyalar?yla itibar dev?irenlerin Egerekonla a?lan gerek temiz toplum ve gerek Susurluk dosyalar?n? suland?rmak iin olmad?k manevra yapmalar? gibi..

Mant??? a?an bir nefret, biyolojiye meydan okuyan bir diren...

De?i?imin siyasi liderli?ine, ta??y?c? unsurlar?n muhafazakar karakterine ve de?i?imin entelektel eksenine kar?? dizginlenemeyen d?manl?k, sahte ayd?nlar? byle savuruyor. Bir utan bir uca...

Evet, Tayyip Erdo?an ve siyasi kadrosu bu lkeyi de?i?tirdi...

Ekonomide de?i?tirdi..

Siyasette de?i?tirdi..

Diplomaside de?i?tirdi...

Adliyede, brokraside, t?bbiyede de?i?tirdi...

Askeri vesayeti yerle bir etti...

De?i?im rzgarlar? estike, gere?i grmemekte direnerek, geti geiyor, bitti bitiyor diye ryaya yatanlar medyalar?yla birlikte yenildi.

Siyasi partileri, i?adamlar?, askerleri, yarg?lar?, Ergenekonlar? yenildi?i iin onlar da yenildiler.

At?lan her ad?m askerle, darbeyle, lkenin karanl?k gemi?iyle yanda? olan medyay? biraz daha k?eye s?k??t?rd?.

Bu yle bir de?i?im ki art?k rol yaparak gizlenmenin imkan? kalmad?.

Gizlendikleri son perde de aradan ekildi.

Genelkurmay Ba?kan? ve arkada?lar?n?n ard?ndan bak??lar?n? yakalay?n, o yenilginin donmu? ifadesini bulacaks?n?z.

Nereye, der gibi..

Nereye... Biz ?imdi ne yapaca??z?

Hani bu adamlar gidecekti, hani odun kmr da??tarak iktidar olmu?lard? ve halk?m?z sonunda gere?i grecekti? Hani Amerika, ?srali onlar?n ipini ekecekti? Olmad? siz vard?n?z, hani bir yere gelince dur diyecektiniz?

Hani ne oldu?

aresiz, y?k?lm?? bir bak??t?r o. Tarihi, gere?i, zaman?, bugn, yar?n? okuyamaman?n; okumakta direnmenin, direndike de geri dnememenin halet-i ruhiyesini yans?tan aresiz bir bak??.

http://www.stargazete.com 

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri