forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character
Yazdır

Aktif .

cnn_logoStar Gazetesi'nin televizyon ele?tirmeni Asabi Adam CNN Türk'te yay?nlanan programlarda dikkat çeken bir detay? aktarm??... 

Asabi Adam ?unlar? yazm??...

CNN Türk’ün cuma ak?am? yay?nlanan programlar?ndan birinde, adam ba?? 150 liraya yenilen bir yemek, yani 4 ki?i 600 lira, ard?ndan saati 25 y?ll?k ücreti 1200 lira olan yoga dersi vard?.

Cumartesi sabah? ise Alaçat?’da rüzgar sörfü dersi tan?t?l?yordu. Tüm Türkiye’ye yay?n yapan ulusal bir kanal nas?l olur da bu kadar dar bir çevreye yay?n yapar?

Medya yöneticilerinde giderek geli?en s?n?f atlama hastal??? görünen o ki ?imdi programlara da sirayet etmi?. Kanal dedi?iniz ?ey sadece sizin hayat tarz?n?zdan olu?maz, olu?mamal? de?il mi? O me?hur ?iirdeki gibi Edirne’den Ardahan’a kadar her yerde, her gelir grubuna hitap eden bir kanal olamay?nca ortaya ç?kan sonuç da i?te bu oluyor.

Kimse “Gidemeyenler de görsün diye yap?yoruz” demesin, insanlar radyoda m?r?ldanabildikleri ?ark?lar? dinler, televizyonda gidebilecekleri ?eyleri seyreder. Ho? daha bunlara gelmeden önce, ba?ka temel bir yay?nc?l?k yanl???ndan söz etmek laz?m.

Bir kanal dü?ünün ki, saat 20.30’da program? olan ekran yüzü, bir önceki bant program?n da yay?n konu?u olmu?. Uzatmayay?m

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri