forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character
Yazdır

STAR TV'N?N SATI?INA ALTAYLI YORUMU

Aktif .

fatih_altayli_gazete"Do?an Grubu kanal? 90 milyon dolar daha ucuza satm?? gibi görünse de asl?nda kârl?"

 

 

Star’?n sat???na farkl? bir bak??

STAR TV sat?lm??. 

Biliyorsunuz Uzan’?nd?. 

El koyulan mallar? aras?ndayd? ve TMSF’nin yapt??? ihalede Do?an Grubu taraf?ndan 5 y?l önce sat?n al?nm??t?.
Do?an Grubu, Star’? iyi yönetemedi. 
TMSF döneminde bile yüzde 10 oran?nda izlenme pay? vard?. 
Do?an Grubu’nda bu izlenme pay? yüzde 7’ye dü?tü. 
Gerçi oradan kaçan izleyici, Kanal D’ye gitti fakat sonuç olarak Star yakla??k yüzde 30’luk bir pazar pay? kayb?na u?rad?.
Do?an Grubu, Star’? düze ç?karamay?nca ve b?rak?n sat?n al?nma bedelini, günlük operasyon giderlerini bile kar??lamaktan uzak kal?nca elden ç?kard?. 
Televizyonda büyümek isteyen Do?u? Grubu da sat?n ald?.
Do?u?’un yay?nc?l?k alan?nda genel olarak olumlu bir havas? var. Belirli bir kalite çizgisini tutturmay?, iyi bir imaj olu?turmay? ve pozitif yay?nc?l?k yapmay? bugüne kadar ba?ard?lar. 
Tabii “tematik” kanallarda.
Genel izleyiciye yönelik bir kanalda bu imaj? nas?l koruyacaklar bilmiyorum. 
Yine de iyi i?ler yapacaklar?ndan ku?kum yok. Çünkü hiçbir i?lerinde bir kalite sorunu olmuyor.
Star TV’nin sat?? fiyat? ?u ana kadar net biçimde aç?klanmad?. 
Sermaye üzerinden bak?nca 391 milyon TL’ye sat?lm?? gibi görünüyor. 
E?er böyleyse ilginç. 
Çünkü Do?an Grubu, bu televizyonu 306 milyon dolara ald???nda televizyonun izlenme pay? yüzde 10.5’ti. ?zlenme pay? ba??na ödenen miktar da 29.2 milyon dolard?.
Bugün ise fiyat 210 milyon dolar, izlenme pay? yüzde 7. ?zlenme pay? ba??na ba??na ödenen miktar ise 31 milyon dolar.
Do?an Grubu kanal? 90 milyon dolar daha ucuza satm?? gibi görünse de asl?nda kârl?. 
Çünkü Star TV’nin izlenme pay?n? Kanal D’ye geçirerek asl?nda istediklerini de yapm?? oldular. 
Bunun bedeli 90 milyon dolardan çok daha yüksek.

Gazete Habertürk

http://www.haberturk.com/ 

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri