forkredit.com | | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character
Yazdır

HABER BOMBARDIMANINA MARUZ KALAN B?REYLER HAYATTAN KOPUYOR...

Aktif .

mehmet barlas_300

Hep "Bilgi ve ?leti?im Devrimi"nin bireyi n plana ?kard???n? sylyoruz. Ne var ki bireyler "Hayat" denilen k?y?s? olmayan nehrin sular?nda srklenip gidiyor yine.

 

MEHMET BARLAS'IN SABAH'TAK? YAZISI

 

Haber ak?m? bireylere hayat? unutturabilir mi?

 

?nsanlar?n yurt ve dnyada olup bitenlere ay?rd?klar? zaman ile kendi bireysel ve ailesel sorunlar?na ay?rd?klar? zaman aras?ndaki orant? nedir acaba?

Yaz?l? bas?n, televizyon, radyo, internet ve internetteki sosyal medyalar ylesine bir yo?un haber ak??? ile dolduruyor ki gndemi...


Dn sevgili Salih Tuna Yeni ?afak'taki "Hayat?n?z? yiyim" ba?l?kl? yaz?s? ile bu gndemi elden geirmi?ti.
Salih Tuna "Trkiye'nin birok sorunu var" dedikten sonra bunlar? ?yle istiflemi?ti:
"Karay?lan. Deprem. TSK. ?mral?. Sol. Ye?il. Ordu. Muhalefet. PKK. Mustafa Balbay. BDP. Mehmet A?ar. ?ike. Yine yapt? yapaca??n?. Asker. Kozino?lu. yle bir akt? ki. Kandil. Acun. M?T. Genelkurmay.
MHP. Silivri. 'Pornoma dokunma!' KCK. Aziz Y?ld?r?m. Dersim. Krt. Alevi. calan. Krt sorunu. Mehmet Eymr. ?nn. Nihat Do?an grup seksi ?srail'e ba?lad?. Celal Bayar. Balyoz. K?l?daro?lu. Sabiha Gken. Bomba. Ergenekon. UEFA. ?ike. Heron. Tarihle yzle?me. KCK. Operasyon. Suriye. ?i?leri Bakan?.
Heron. Hantepe. Grsel Tekin. Askeri ?ra. Hlya Av?ar hl ta? gibi." 

Haberler ve bireyler 

Bu konu istifine herhalde sizlerin de ekleyece?iniz maddeler vard?r.
Burada cevab? aranmas? gereken soru, "Acaba evinizde ailenizle veya i?yerinizde al??ma arkada?lar?n?zla sohbet ederken, bu konular? ncelikle konu?malar?n?za malzeme ediyorsunuz" olabilir.
E?er ?retmenseniz ve atanman?z iin gerekli kadrolar ?kart?lmam??sa, sizi bekleyen i?sizlik mi yoksa "Tarihimizle yzle?mek" meselesi mi sizin iin daha nemlidir?
Ya da "Bedelli askerlik"ten yararlanmak imkn?n? ay fark? ile ka?rm??san?z... Veya kapsama girmi?seniz ama 30 bin liral?k "Bedel"i deyecek imkna sahip de?ilseniz...
Hep "Bilgi ve ?leti?im Devrimi"nin bireyi n plana ?kard???n? sylyoruz.
Ne var ki bireyler "Hayat" denilen k?y?s? olmayan nehrin sular?nda srklenip gidiyor yine. 

Srklenmeye devam 

De?i?iklik, bu srklenme s?ras?nda bireylere daha ok haber sunulmakta olmas?d?r.
Bu haberlerden o?u da, bireyi do?rudan ilgilendirmeyen ve olmasa da olur haberlerdir.
rne?in gndemden hi d?meyen bir haber dizisinde, ayr?lmak zere olduklar? apa?k belli bir iftin kad?n? ile erke?inin birbirleri hakk?nda seslendirdikleri ay?pl? iddialar da yok mu?
2'nci Abdlhamit'in torunu hanedan?n veliahd? konumunda bulundu?u iin "Son Osmanl?" diye an?lan Ertu?rul Osman Efendi (1912-2009) Trkiye'ye dnm?t.
i?dem Simavi bizi de onunla birlikte bir vapur gezisine davet etti.
Osman Efendi ile bu gezide yan yana oturdum. 

Hayat ve mayat 

Dolmabahe Saray?'n?n nnden geiyorduk. 
- Buras? ok rahat bir evdir. Bahesinde oynard?k, dedi.
??te "Hayat" byle bir ?ey.
Mesela bizim toplum olarak Cumhuriyet'e bak???m?z ile saray? ev olarak bilmi? bir insan?n Cumhuriyet'e bak??? ayn? olabilir mi?
Salih Tuna'dan al?nt?layarak Necip Faz?l'?n dizeleri ile noktalayay?m yaz?y?: 
"Hayat, mayat diyorlar 
Benim gzm mayat'ta 
Hayat?n eksi?i var 
Hayat eksik hayatta..."

 

http://www.sabah.com.tr/

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri