forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character
Yazdır

EKRANLARIN BA?IRMA ?AMP?YONLARI...

Aktif .

tvBaz? TV kanallar?ndaki tart??ma programlar? kahveleri aratm?yor. Konu?mac?lar fikir ortaya koymak yerine ne kadar çok ba??r?rsa o kadar dikkat çekece?ini dü?ünüyor. 

Milliyet Gazetesi TV ele?tirmeni ekranlar?n ba??rma ?ampiyonlar?n? yazm??. 

 Yeni y?l?n ba??ranlar?

Bu senede tart??ma programlar?n?n ‘ba??ranlar?’ kald?klar? yerden devam ediyor, hiçbirinin de?i?medi?i görülüyor. Beyaz TV önde gidiyor. Be? ‘tart??ma’ program?nda ‘sinir derecesi’ yüksek. ‘Ve Gol’, ‘Derin Futbol’, ‘Medcezir’, ‘Dinamit’ ve ‘Aç?k Kahve’de hemen hemen her hafta olay var!

Bir ba?ka dikkat çeken program, Kanaltürk’teki ‘Merkez Siyaset’. ‘Telegol’deki tart??malar kadar haberler ve canl? telefon ba?lant?lar? da sürprizlere aç?k olabiliyor!

CNN Türk’ün ‘Dört Bir Taraf’? da özellikle Negahan Alç? ve Enver Aysever’in ba??r??malar?yla geçmeye ba?lad?.

En çok ba??ranlar?n ba??nda Rasim Ozan Kütahyal?’yla e?i Nagehan Alç? geliyor. Alç?, Beyaz TV, CNN Türk, Kanal 24 olmak üzere haftada üç programda yerini al?yor. Rasim Ozan - Ümit Zileli ikilisinin sesleri her daim yüksek. Can Atakl?’yla Faruk Mercan’?n da ‘Merkez Siyaset’te dozu yüksek tart??malar? oluyor. Sevilay Yükselir de  tart??may? alevlendirecek cümleler kurmay? seviyor (Kendi aleyhinde durumlar dahil).


SES? YÜKSELTEN KONULAR

Kat?ld?klar? tart??ma programlar?nda iddialar? ve cevaplar?yla ortam?n tansiyonunu yükselten isimler de var: Ali Tezel, Mehmet Baransu ve Fikri Akyüz.


BA?IRAN M?LLETVEK?L? DE VAR

Son seçim öncesi tart??malarda en çok ba??ran ve kat?ld?klar? programlar olay olan üç isim bugün mecliste. ?amil Tayyar ve Mehmet Metiner (AKP), Özcan Yeniçeri (MHP). Tesadüf olabilir mi?


EKRANDA TARTI?MA BOL AMA YA DEMOKRAS??

Geçti?imiz bir y?l içinde Türkiye’de 61 kanalda tam 151 tart??ma program? yay?nland?. Az-buz bir rakam de?il. Yani Mao’nun “Yüz çiçek açs?n, bin fikir yar??s?n” sözü bizim ülke için söylenmi? olabilir mi? 150 tart??mam?z var da içinde bin fikir var m? onu bilemiyorum! (Kaynak; Ajans Press)

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri