forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character
Yazdır

Aktif .

bekir_coskunY?llard?r Genelkurmay taraf?ndan yap?lan aç?klamalar? destekleyen Bekir Co?kun, son aç?klaman?n ucu kendisine dokununca kendi ifadesiyle ?a?k?na döndü. 

 

"Nas?l Muht?ra Yedim?.." ba?l???yla bir yaz? kaleme alan Co?kun'un yaz?s?ndan sat?r ba?lar?... 

- Do?rusunu isterseniz ben de ?a?k?n?m... Hiç “muht?ra” yememi?tim, “muht?rac?” olarak... 

- ?yi de “dünyan?n en disiplinli ordusunun” yar?s? darbe yapmaya kalkmak suçundan hapiste... Önceki Genelkurmay Ba?kan? silahl? terör örgütü kurmaktan, kuvvet komutanlar? hükümeti devirmeye te?ebbüsten, ordu komutanlar? darbe planlamaktan içeride... 
 
- Onun için zaten; televizyonlarda olmad?k hakareti, sald?r?y?, suçlamay? “tahrik” saymayan Genelkurmay Ba?kanl???’n?n, benim f?krams? bir pazar yaz?m? “tahrik” saymas?n? anlayamad?m... 

- Bizler; itildik, sürüldük, vurulduk, hapishanelere kapat?ld?k, yak?ld?k, yand?k... Ama çocuklar?m?z?n; yeryüzünün özgür, aln? aç?k, mutlu, gururlu, uygar, ça?da? birer bireyi olarak büyümelerini isteriz, onlar yanmas?n... 

Bekir Co?kun / Cumhuriyet

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri