forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character
Yazdır

Aktif .

10224_dundar-armanAhmet Hakan Can Dündar'?n yeni ç?kan kitab? "A?ka Veda" isimli kitab?n? ve kitapla ilgili Hürriyet'te yay?nlanan söyle?isini ele?tirmi?... 

 

 

Ahmet Hakan Hürriyet"teki kö?esinde ?unlar? yazm??... 

Kli?eyi boyay?p satma ustas?: Can Dündar

“A?KA Veda” diye bir kitap yazm?? Can Dündar.
Daha do?rusu yazmam?? da yaz?lar?n? toplam??. Ay?e Arman’a da iki tam sayfa röportaj vermi?. Röportaj? merakla okumaya ba?lad?m. De?i?ik, farkl?, sars?c? görü?ler aray???yla dopdolu olarak... 
 ***
Fakat heyhat!
Bir tek ama bir tek kli?eye kaçmayan cümle bulamad?m. Günümüzde a?k ?ehvete dönü?mü?, herkes tek gecelik ili?kiler pe?indeymi?, ten çekiciymi? ama ten merak? geçiciymi?, a?k planlan?yormu?, oysa a?k devrimciymi? falan...
Nas?l kli?e, nas?l basmakal?p görü?ler...
“?li?kiler” konusunun tart???ld??? herhangi bir kafenin herhangi bir masas?na ?öyle bir kulak uzat?lsa, Can Dündar’?nkinden daha “orijinal” görü?ler i?itmek mümkün.
  ***
“Ba?ar?”, galiba böyle bir ?ey...
Yeryüzünün en a??lm??, geçilmi?, en basmakal?p görü?lerini, sanki ilk kez ifade ediyormu? gibi bir eda tak?nmak.
Ve bunu herkeslere yutturmak...
Kutluyoruz Can Dündar...
Allah ba?ar?lar?n?z? daim k?ls?n.
Ve ?imdi sizden “?leti?imin yayg?nla?mas?yla yaln?zla?an insan” temal? yeni bir kitap bekliyoruz.

Yaz?n?n Kayna??: http://www.hurriyet.com.tr/yazarlar/20498492.asp?yazarid=131

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri