forkredit.com | | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character
Yazdır

GAZETE S?TELER? PARALI OLMAK ZORUNDA!

Aktif .

gazete_soruGazete tirajlar? her geen gn eriyor. Bunun en nemli nedenlerinden biri ?nternet olurken, di?eri de televizyonlar. 

TV'ler sabahlar? gazetelerin haberlerini ekranda okurken internet siteleri de gazetelerin internet sitelerinden ald?klar? haberleri o?u zaman kaynak bile gstermeden yay?nl?yorlar. 

Sabah gazetesi Genel Yay?n Ynetmeni Erdal ?afak bu durumdan rahats?zl???n? a?ka dile getirmi?.

Art?k bunun byle gitmeyece?ini sylemi?... 

Sabah'taki editr yaz?s?nda, "Gazetelerimizin man?etlerinden tek stun haberlerine kadar tm rnleri, neredeyse sebil. Tm televizyonlar, radyolar, internet siteleri izin alma, o?u kez kaynak bile gsterme ihtiyac? duymadan tepe tepe kullan?yorlar." demi?...  

NEW YORK T?MES RNE?? 

?afak New York Times'tan rnekler vermi?: 

"Mesle?imizle ilgili olarak geen hafta en gzel haber ABD'den geldi. New York'tan.ABD'nin bir numaral? ve de en prestijli gazetesi (Biz o s?n?ftaki yay?nlara "Referans gazetesi" diyoruz) "New York Times"in dijital versiyonunun abone say?s?n?n bas?l? gazete abone say?s?n? geti?i a?kland?.Medyan?n tiraj ve eri?im verilerini denetlemekle grevli "Audit Bureau of Circulations"?n yay?nlad??? rapora gre, SABAH'?n stratejik i?birli?i ortaklar?ndan olan "New York Times"in dijital versiyonunun abone say?s? 807 bine ula?t?.Bas?l? gazete abone say?s? ise 780 bin dolaylar?nda bulunuyor."New York Times"in dijital edisyonu, bildi?iniz gibi, birka y?ld?r cretli. Giri? sayfas?nda bir yaz?n?n veya haberin birka sat?r?na gz atabiliyorsunuz, devam?n? okumak istedi?inizde para dyorsunuz.(...) 

TRK?YE'DE DURUM

Bize gelince...Gazetelerimizin man?etlerinden tek stun haberlerine kadar tm rnleri, neredeyse sebil. Tm televizyonlar, radyolar, internet siteleri izin alma, o?u kez kaynak bile gsterme ihtiyac? duymadan tepe tepe kullan?yorlar.Gazeteniz bayiye ula?al? henz birka saat olmu?, bak?yorsunuz televizyonlar sabah haber bltenlerinde sizin man?etinizi, birinci sayfada ilgin bulduklar? di?er haberlerinizi noktas?na, virglne kadar okuyorlar. (...)Ard?ndan s?ra szde internetteki haber sitelerine geliyor. Onlar da gn boyu bltenlerini haberlerinizle doldurup duruyorlar. Adlar? szde haber sitesi ama bir tek haberci istihdam etmiyorlar. Niye etsinler; bir iki kopyalay?c?ya asgari cretten para dersin, olur biter.Bu ko?ullarda b?rak?n gazetenizin internet sitesini cretli yapmay?; gazetenizi bayide nas?l satabileceksiniz?

BU BYLE G?TMEZ!

Ama bu byle gitmez. Gitmeyecek. Asla gitmeyecek. Greceksiniz. Bekleyin...

Erdal ?afak'?n yaz?s?n?n tamam?n? okumak iin t?klay?n...

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri