forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character
Yazdır

Aktif .

london-201227 Temmuz'da ba?layan Londra Olimpiyatlar?, yay?nc?l?k aç?s?ndan da ilklere imza at?yor. Yar??malar? 1000 kamera çekerken, HD ve 3D yay?n yap?l?yor... 

 

 

Sina Kolo?lu'nun Milliyet'te yay?nlanan yaz?s?... 

OL?MP?YATLAR 1000 KAMERAYLA ÇEK?L?YOR!

Olympic Broadcasting Service, 2001’de Olimpiyat Komitesi taraf?ndan kuruldu. Amac? olimpiyatlar? yay?nlayan ülkelere görüntü servisini tek elden ve tek kalitede yapmak. Londra Olimpiyatlar?’n? tam bin kamerayla izliyorlar. Bunun 43’ü a??r çekim kamera. HD yay?n? yapan tam 56 yay?n kamyonlar? var. Buradan 5 bin 600 saat yay?n yap?lacak.

3D yay?nlar? için özel kameralarBu senenin yay?nc?l?k aç?s?ndan yenili?i 3D. Bunu sa?layacak 33 özel kamera kurulmu?. Belli kar??la?malarda gerçekle?ecek. Bunlar; atletizm, yüzme ve jimnastik.

Olimpiyatlara ilginç yorumcular;  Porno y?ld?z?yla güzellik kraliçesi!?Londra 2012 Olimpiyat aç?l??? için en güzel man?eti Frans?z Le Nouvel Observateur atm??; ‘Aç?l?? seromonisi o kadar ?ngiliz ki’. Esprileriyle müzi?iyle stat? bir nevi gece kulübü havas?na sokan 34 milyon euro’luk Danny Boyle gösterisiyle tabii ki Paul Mc Cartney ‘Hey Jude’la evet, ?ngiliz usulü bir aç?l?? izledik.

??in televizyon aya??nda ‘yarat?c?’ yay?nc?l?k örneklerine rast geliniyor. Frans?z RMC (Radio Monte Carlo) -radyo tarihinin en k?demli istasyonlar?ndan biridir- eski porno y?ld?z? (epey eskidir 70’li y?llar!) Brigitte La Haie, RMC’de cinsel ili?kiler üzerine yapt??? program çok ses getiren bir isim. Radyoda, binicilik yar??malar?yla ilgili yorum yapacak! Bir di?er çarp?c? örnek Eurosport’tan. 2011 Fransa güzeli Laury Thielmann, hergün yar?m saatlik bir ‘günün de?erlendirmesi’ program? yapacak. Thielmann ayn? zamanda eski bir profesyonel yüzücü.

Aç?l?? gecesi TRT’de nas?ld??

Ben TRT HD’den izledim aç?l???. Zafer Akyol gerçekten anlat?m?yla verdi?i bilgilerle iyi haz?rlanm??. Öyle rahats?z eden bir konu?ma olmad?, fazla gevezelik yap?lmad?. Görüntülerin neler anlatt??? üzerine yerli yerinde konu?malar yap?ld?.

Nereden izleyelim??öyle bir özet yapabilirim; bu senenin fla?? tabii ki HD kalitesi. Ama bu olanak öyle fazla ki?ide yok. TRT Spor el mecbur. Platformdan ve Teledünya’dan izleme olana?? bulanlar için ?öyle ??klar mevcut; baz?lar? ‘Eurosport iyidir’ diyor. Eurosport HD var. TRT HD iddial?. Bu y?l?n yenili?iyse görüntüde; 3D. Gözlükleri olanlar için ?öyle olanaklar var; D Smart, 55. kanalda 3D yay?n yap?yor. TRT’yle anla?ma yapt?lar. TRT HD’yse hergün saat 01.30’dan itiberen bir kar??la?may? 3D verecek.

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri