forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character
Yazdır

MEDYADA YANDA?-CANDA? AYRIMINDAN DAHA VAH?M B?R AYRI?MA VAR...

Aktif .

ET?KETLER:Fehmi Koru

fehmi_koru300Fehmi Koru, Suriye Kriziyle ilgili medyada ya?anan ayr??maya farkl? bir bak?? aç?s? getirmi?... 

Koru, Star gazetesindeki yaz?s?nda ?u tesbiti yapm??... 

‘Yanda?-canda?’ ayr?m? yap?l?yor ya, asl?nda bundan daha derin ve daha vahim bir ayr?m var bugün medyam?zda: Her ?eye ra?men gerçeklerin, do?rular?n pe?inde olan, kimden gelirse gelsin yanl??lara kar?? ç?kanlar yerine, hep bir yerlere bakarak tav?r belirleyen medya organlar? ve yorumcular var bizde... 1 Mart tezkeresinde i?aret ald?klar? ba?kent bu defa sessiz kal?nca, medyada i?arete bakarak tav?r belirleyenlerin ‘muhalif olma’ damarlar? depre?ti...Olan da her zaman ve her durumda gerçeklerle do?rular?n pe?inden ko?anlara oluyor...

http://haber.stargazete.com/ 

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri