forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character
Yazdır

GENELKURMAY'I Z?YARET EDEN GAZETEC?LER?N L?STES? SAVCILIKTA...

Aktif .

abdulkadir-selviAbdülkadir Selvi 28 ?ubat döneminde Genelkurmay'? ziyaret eden gazetecilerin listesinin savc?l?kta oldu?unu yazd?... 

Yeni ?afak gazetesi Ankara Temsilcisi Abdülkadir Selvi 28 ?ubat döneminde Genelkurmay'? ziyaret eden gazeteciler listesinin savc?l?kta oldu?unu yazd?...  

Selvi'nin yaz?s?ndan ilgili bölüm... 

"Genelkurmay'? ziyaret edenlerin listesi savc?l?kta.

Baz? gazetecilerin ziyaret trafi?i ise dikkat çekici bulunmu?.

Ben as?l 28 ?ubat'a yapt?klar? hizmetlerden dolay? BÇG sertifikalar? gönderilenlerle Bat? Eylem Plan?'nda, 'Kullan?lacaklar' aras?nda ismi say?lanlar?n durumunu merak ediyorum.

Ha bir de Genelkurmay'dan imza kar??l??? al?nan haberler ve onlar?n alt?na, nas?l kullan?laca??na dair dü?ülen notlar varm??.

Gazetecilik a?k? i?te."

Yaz?n?n tamam? için t?klay?n... 

 

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri