forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character
Yazdır

Aktif .

mustafa karaalioglu 280Mustafa Karaalio?lu, reklam ajanslar?n?n ve reklamverenlerin eski medya düzenini devam ettirmek için bilinçli bir çaba içinde olduklar?n? savundu... 

Star Gazetesindeki "Reklam bütçeleriyle korunan eski medya düzeni" ba?l???yla yay?nlanan yaz?s?nda  Karaalio?lu ?unlar? yazd?...

...

Esasen, direnç hatt? bir avuç meslek insan?ndan ve onlar?n bir avuç patronundan ibarettir. Bir avuç da güçlü ve imanl? reklamveren var! B?rak?n Türkiye’deki sosyal ve ekonomik de?i?ime itibar etmeyi, dünya y?k?lsa bile kendi medyalar?na para aktarmaktan asla geri durmayan; reklam bütçelerini ayn? zamanda ideolojik aidiyetlerinin emrine hasreden i? dünyas? bu ittifak?n orta??d?r. Böylesi ittifaklar?n ne denli etkili olduklar?n? hat?rlatmak için, sadece hat?ralar? henüz çok taze olan 28 ?ubat’? hat?rlamak yeterlidir.
Güçlü ve takdir edilmesi gereken bir s?n?f bilinciyle medya-i? dünyas? el ele tutu?maya devam etmektedir. Reklam da??t?m sistemleri de do?al olarak bu ittifak?n sevk ve idaresindedir. Sa?dan ve soldan say?ld?klar?nda iki elin parmaklar?n? geçmeyecek adamlar ve bir o kadar da reklamveren “Eski Türkiye”nin medya düzenini ayakta tutmaya devam etmektedir.
Eski Türkiye’nin medyas?... 
Türkiye’nin en çok reklam veren 30 ?irketi... 
Bu iki grubun emrinde olan ve 30 ?irketin d???ndaki reklamverenleri de yönlendiren reklam pazarlama ?irketleri... 
?ttifak?n genel tan?m? budur.

Yaz?n?n tamam?n? okumak için t?klay?n... 

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri