Yazdır

Aktif .

fehmi koru300Fehmi Koru, Taha K?vanç kö?esinde Ahmet Altan'?n Taraf'tan ayr?lmas? sonras? yap?lan yorumlar? de?erlendirmi? yaz?s?nda... 

Koru, Star Gazetesi'ndeki kö?esinde ?unlar? yazm??... 

Bir gün öncesine kadar Taraf’? hedef seçen, en a??r ?ahsi sald?r?lar? gö?üslemesine sebep olan ‘tipler’ ard?ndan gözya?? dökmeye ve Taraf’?n onsuz olamayaca?? öngörüsüyle “Bu i? bitti” notu dü?meye ba?lad?lar. Me?er ne kadar çok severlermi? Ahmet Altan’?... Me?er ne çok korkarlarm?? Taraf’tan...

 “Taraf kapan?r” diyenlere bir hat?rlatmam olacak: En küçük bir gazetede bile 100’ün üzerinde insan çal???r, ekme?ini kazan?r. Düzenli ödenmiyor olsa bile, sonuçta maa?lar?n?, teliflerini al?yordur o insanlar...

Ay?p oluyor gerçekten...

Yaz?n?n tamam?n? okumak için t?klay?n... 

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri