forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character
Yazdır

Aktif .

elif-cakirStar Gazetesi yazar? Elif Çak?r, geçti?imiz hafta Ak Parti meclis grup toplant?s?n? takip etmek için TBMM'ye gitti. Ancak Çak?r'a ba?örtülü oldu?u için problem ç?kartt?... 

Yeni ?afak Ankara Temsilcisi Abdülkadir Selvi mecliste ya?ananlar? birinci a??zdan anlatt?... 

(...)

Elif Çak?r, bir gazeteci olarak, Meclis'te her hafta Sal? günü yap?lan grup toplant?lar?n? izlemek üzere ?stanbul'dan kalk?p Ankara'ya gelmi?ti.

AK Parti grubunu izlemek üzere Meclis'e gitti. AK Parti kulisinin oldu?u bölüme girdi. Hatta 'Ankara'ya kadar gelmi?ken, grubun giri?inde birkaç milletvekili ve bakanla sohbet eder, siyasetin nabz?n? tutar, belki Ba?bakan'la görü?me imkan? bulurum' diye, meslekta?lar?yla birlikte, onlar?n Meclis'e giri? yapt??? bölüme do?ru yöneldi.

Daha do?rusu birlikte yürüdük.

Uzun süre parlamento muhabirli?i yapm??, Özal'dan Demirel'e, Türke?'ten Erbakan'a ve Tansu Çiller'e kadar birçok lideri takip etmi?, meslek hayat?n?n hiçbir döneminde 'Meclis kulisi'nden kopmam?? bir gazeteciyim. Sürekli bas?n kart? sahibiyim.

Ba?bakan'?n geldi?i tarafa yönelince güvenlik görevlileri, Elif Çak?r'?n kart? olup olmad???n? sordular. Elif Han?m'?n Star Gazetesi yazar? oldu?unu söyledim, o zaman 'Bas?n kart? als?n' dediler.

Tart??man?n uzamamas? için, bir kart temin edip takt?m. Bunun üzerine Meclis bas?n bürosu görevlileri, 'Biz ba?örtülü gazetecilere kart vermiyoruz' diye beni uyard?lar.

Elif Çak?r gazeteci, sar? bas?n kart? sahibi, mesle?ini yapmak üzere Meclis'e gelmi? ama ba?örtülü oldu?u için, kendisine hizmet etmek üzere olu?turulmu? olan bas?n bürosundan kart alarak, Meclis'te bas?na aç?k olan faaliyetleri izlemesi yasak.

Neden? Ba?örtülü bir gazeteci oldu?u için.

(...)

Yaz?n?n tamam? için t?klay?n... 

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri