forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character
Yazdır

Karaalio?lu yeni Merkez Medya'y? yazd?...

Aktif .

mustafa karaalioglu 280Star Gazetesi Genel Yay?n Yönetmeni Mustafa Karaalio?lu, bugünkü yaz?s?nda medyada son dönemde de?i?en dengeleri kaleme alm??. 

"Medyada bir ezber bozuldu, fark?nda m?s?n?z?" diye yazan Karaalio?lu, merkez medyan?n de?i?ti?ini savundu... 

??te Karaalio?lu'nun yaz?s?ndan ilgili bölüm...


Türkiye’de 40 civar?nda günlük ulusal gazete yay?n yap?yor. Gazetelerin hepsi de dolu, iyi çal???lm?? ve rekabetçi gazeteler. Hepsinin arkas?nda tiraj?na oranla büyük yat?r?mlar var; binlerce gazeteci çal??t?r?yorlar.

Hareketli, çok sesli medya demokrasi için olmazsa olmaz bir kurald?r. Nas?l tan?mlarsan?z tan?mlay?n; sa?c?, solcu, demokrat, ?slamc?, eski Türkiye’ci, vesayetçi ya da liberal her kesimden gazeteler görü?lerine kat?lmasan?z da kendi gerçeklerini yaz?yorlar, ?srarla takip ediyorlar. Böylesine co?kulu medyan?n dünyada örne?i pek azd?r.

Bu sayede, yani rekabet imkanlar?n?n geni?lemesiyle, yani medyadaki kartelle?menin zay?flamas?n?n sundu?u imkanlarla, medyan?n etki gücü ve elbette pazardaki paylar? da büyük ölçüde de?i?iyor.

Merkez yeni adresine ta??n?yor.
De?i?imi anlatmak için genel bir tasnif yapal?m... 
“Muhafazakar” sermaye sahiplerinin sahip oldu?u gazetelerin toplam tiraj?, geri kalan gazeteleri geçti ve aradaki fark? da giderek aç?yor.

STAR, Zaman, Sabah, Türkiye, Takvim, Yeni ?afak, Bugün, Yeni Akit, Yeni Asya, Milli Gazete, Milat ve Todays Zaman’?n toplam günlük tiraj? 2 milyon 250 bini a?m?? bunuyor. Bu rakam, pazar pay?n?n yüzde 55’nin a??lmas? demektir.

Yaz?n?n tamam?n? okumak için t?klay?n... 

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri