forkredit.com | | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character
Yazdır

Aktif .

mahmutovurABD'de Fethullah Glen'le gr?en be? gazeteciden biri olan Mahmut vr, gr?meyle ilgili ortaya at?lan iddialara sert tepki gsterdi. 

Sabah Gazetesi'ndeki k?esinde vr, iddialar? ortaya atan gazeteci Bar?? Yarkada?'a dava amaya haz?rland???n? "Yalanc? ve fitneci 'gazeteci' ba?l?kl? yaz?s? ile a?klad?. 

??te Mahmut vr K?esi'nde alt? izilmesi gereken blmler...

"a??n nemli bulu?u internet muhte?em bir ileti?im arac?. Ancak kirli ellerde kirli amalar iin kullan?lmaya da ok msait. Hele yalan yazmay? al??kanl?k haline getirenler iin inan?lmaz bir f?rsat. Bunun say?s?z rne?ine tan?k olduk. Ben de birka kez kirli odaklar?n karalama kampanyalar?na hedef oldum. ?imdi ayn? ?eyle yine kar?? kar??yay?m.

Siyaseti veya gazeteci olarak farkl? fikirlere sahip olabiliriz. Kar?? kar??ya gelip mcadele de edebiliriz. Ama bir ls olmal?. Hele medya mensubuysan?z medya eti?i denilen bir ?ey var.

Hem bu eti?e sahip ?kacaks?n?z hem de vesayet dneminin al??kanl???yla pervas?zca o eti?i ayaklar alt?na alacaks?n?z? Olacak ?ey de?il.

Gercekgndem sitesinin sahibi Bar?? Yarkada?'?n yapt??? tam da bu. Fethullah Glen'le gr?en gazetecilere dair yaz?s?nda, kimlerin kat?ld??? bile do?ru yaz?lmam??, ayr?ca t?rnak ii szler de yalan ve iftira.

(...) 

Gerek gazeteci yalan yazmaz. Yaz?yorsa a?a??l?k fitneci bir rol stlenmi? demektir. ok yaz?k. Yalanc?lar?n bir daha byle yalan yazmamas? iin yarg? nnde hesapla?aca??m. 

Yaz?n?n tamam? iin t?klay?n...

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri