forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character
Yazdır

Fatih Altayl?'dan ele?tirilere yan?t

Aktif .

fatih-altayliPazar günü Ba?bakan Erdo?an'? Teke Tek Özel program?na konuk eden ve ele?tirilen  Gazete Habertürk Genel Yay?n Yönetmeni Fatih Altayl? ele?tirilere kö?esinden yan?t verdi.

 "Hayat?m?n en stresli program?yd?." diyen Altayl?, toplumun tamam?n?n programdan farkl? beklentileri oldu?unu, ancak kendisinin tek amac?n?n "Ba?bakan Erdo?an’dan bir “yumu?ama mesaj? alabilmek” oldu?unu yazd?. 

Yumu?ama mesaj? alma çabas?n?n alt?nda, sokaklarda olan bitenden, söylenenlerden, tehditlerden ve Türkiye'nin kar??mas?ndan "korkusunun" oldu?unu da yazan Altayl?,   "Tek arzum vard?.  O patlamay? engelleyebilecek tek bir cümle. Tek bir mesaj. " diye yazd?.
 
"Evet, bu programda e?ildim.
Bir tek burun kanamas?n diye e?ildim. 
Bir can? kurtarmak için secde bile ederim.
Ay?psa ay?p. 
Benim ay?b?m."
  
Altayl?'n?n yaz?s?n?n tamam?n? okumak için t?klay?n?z

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri