forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character
Yazdır

Mehmet Barlas'tan Today's Zaman'a sert ele?tiri...

Aktif .

mehmet barlasMehmet Barlas, Today's Zaman Gazetesi'nin özellikle Gezi Park? olaylar? s?ras?nda yapt??? yay?nlar?n 'The Times'ta yay?nlanan ilandan hiçbir fark?n?n olmad???n? yazd?... 

Today's Zaman'da Ba?bakan Recep Tayyip Erdo?an'a Hitler benzetmesi yap?ld???n? belirten Barlas, The Times'ta yay?nlanan metindeki benzer ifadelerin her gün Today's Zaman'da dile getirildi?ini belirtti. 

??te Barlas'?n Sabah Gazetesi'ndeki yaz?s?n?n giri?i... 

Siz say?n okurlar?m?n da anlamakta zorland???n?z durumlar yok mu? Mesela ben kendi mesle?imi do?rudan ilgilendiren çok güncel bir durumu anlamakta zorland?m.
?öyle ki...
- Türkiye'deki AK Parti iktidar?n?n mitinglerini Hitler'in Nazi Partisi'nin gösterilerine benzeten ve ünlü sanatç?lar?n imzalad??? bildiri, neden sadece "The Times"da yay?nland?? ?ngilizce yay?n yapan ve üstelik Türklerin daha fazla okuduklar? Cemaat'in (veya Hizmet'in) yay?n organ? "Today's Zaman"da da neden yay?nlanmad? bu bildiri?
Çünkü bu bildiride yer alan iddialar Today's Zaman kö?elerinde hemen her gün seslendirilmekte. Bu arada gazetemiz Sabah da hemen her gün hedefte...
Türk medyas?ndaki tabloyu genel aç?dan bilen ama ayr?nt?lar? ve mülkiyet yap?lar?n? bilmeyenler, ilk bak??ta "Today's Zaman"?n da Gezi eylemlerinin sözcüsü ve pompalay?c?s? konumundaki Do?an Medyas?'na ait bir yay?n organ? oldu?unu dü?ünebilir.

Yaz?n?n Tamam? için t?klay?n... http://www.sabah.com.tr/

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri