Yazdır

Aktif .

salih-tunaYeni ?afak yazar? Salih Tuna Akif Beki transferini yorumlad??? yaz?s?nda ilgin de?erlendirmelerde bulundu. 


Salih Tuna'n?n "Elveda Okurlar?m ben de Hrriyet'e gidiyorum" ba?l?kl? yaz?s?ndan ilgili blmler ?yle... 

Akif Beki arkada??m?z Hrriyet gazetesine geti diye sosyal medyada k?yameti kopard?lar.

Sz konusu ba?l??? seerken de, 'nas?lsa siz bu naizane yaz?y? okuyup i?in asl?n? ?reneceksiniz, ve nas?lsa onlar ba?l?ktan te bir ?ey okumayacaklar' diye d?ndm.

Gerekten yle.

Bunlar?n en okumu?lar?ndan biri (ad? laz?m de?il, ???klar iinde yats?n) Star gazetesini hl Cem Uzan'?n san?yordu.

'Duran Adam' eylemi hakk?nda yazd?klar?m? da nas?l alg?lad?klar?n? bir anlatsam yerlere yatars?n?z.

Akif Beki'nin Hrriyet'te k?e yazacak olmas?na acayip canlar? s?k?ld?. Tam bir d? k?r?kl???, mthi? bir infiale dar oldular.

?lerinde, 'Btn tersaneler i?gal edilmi?, Hrriyet gazetesinin k?elerine s?z?lm?? olsa da direnelim arkada?lar' yollu gaz vermeye al??anlar yok de?il.

Lakin o?unlukla yalap?ap espri denemeleri, bir y???n densizlik ve kfr aras?nda ac?kl? endi?elerini dile getiriyorlar.

Neymi? efendim; Hrriyet'i yanda? dolduracaklarm?? da, s?rada Salih Tuna varm?? da bilmem ne! (Sadece beni de?il tabii, birok arkada??m?z?n daha ismini panik iinde zikrediyorlar.)

En hafif kfrleri: 'Yuh olsun Ayd?n Do?an'a'

'Makarnaya / kmre kendini satt?' diyenler bile var.

?yi de birader daha dne kadar kahramand? hani; Gezi devriminizin amiral medyas?n?n patronuydu.

Hem Akif Beki Radikal'den Hrriyet'e gemedi mi?

Radikal gazetesi Ayd?n Do?an'?n de?il mi?

Ben bo?una m? diyorum; bunlar bilmez, bunlar okumaz, okusa da ba?l?ktan teye geemezler, teye geseler de fehmetmezler...

o?ulculu?u dillerinden d?rmezler ama bir tek farkl? sese tahammlleri yoktur.

'Yanda?' dedikleri gazetelerde Gezi'ye (zellikle ilk gnlerinde) destek veren bir y???n k?e yazar? vard?; buna mukabil '?r?rlar?n' medyas?nda bir tek atlak ses bile ?kmad?.

Hl da ?km?yor.

?iddete, yak?p y?kmaya, vandall??a bile adamak?ll? itiraz edenini grmedim.

Bir Akif Beki'ye bile tahamml edemiyorlar, sonra da kendi gazetesini 'kimlere kald?' diye a?a??lamaya al??an bir akl? evvelle, yine kendi gazetesini 'iktidarla kirli ili?kiler' iinde gstermeye al??an bir gammaz? d?nce zgrl? veya o?ulculuk zerinden arkalamaya al???yorlar.

Ne diyelim, '?r?rlar?n' dayan?lmaz 'gezizekal?l???' i?te.

Yaz?n?n tamam? iin t?klay?n...

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri