Yazdır

Dizi yap?mc?lar? bile bile neden lades diyor?

Aktif .

ET?KETLER:Sina Kolo?lu

sina-kologluMilliyet'in televizyon yazar? Sina Kolo?lu,"Yap?mc?lar dizilerin yar?s?n?n iptal olaca??n? biliyor yine de üretime devam ediyor" diye yazm??. 


??te Kolo?lu'nun yaz?s?ndan önemli bölümler... 

TELEV?ZYONLARIN D?Z? POL?T?KASI

Her y?l yenisi, eskisi hatta daha eskisiyle ekranda ortalama 60'?n üzerinde dizi yay?nlan?r. Bu say? hiç de?i?mez. Nitekim 2013-2014 y?l?nda da ekranda yer alan dizi say?s? 78. Bunlar?n 64 tanesi geçen sezondan... Yaz döneminden alt? adet dizi var. 12 tanesi, daha önceki y?llarda yay?nlan?p sabah ve gece yar?s? ku?aklar?nda gösterilenler...

YEN? SEZONDA YARISI G?DER

Geçen sene fabrikalarda üretilen 14 yeni dizinin sekizi gitmi?, alt? tanesi devam ediyor. Bu sene itibar? ile yay?na giren yeni dizi say?s? yine 14. Bunlar?n kafadan yedisi gidecek. Sanki yap?mc?lardan bunu biliyorlar da "Üretime devam" diyorlar.

??MD?DEN 7 D?Z?M?Z DAHA VAR

Eksikler olabilir. Interpress Ajans?'n?n haberlerden toplad??? say? bu; "Kurt Seyd & Shura", "Bugünün Sarayl?s?", "Rakun", "Ahirin Sesi", "Kara Para", "Yalan A?k", "Sevdaluk"..."??ler Güçler" ekibinin de yeni dizi çal??mas? ba?lad? ocak ay?nda ekranda olacakm??. Bu say? daha da artacak.

EN ÇOK D?Z? YAYINLAYAN KANAL

TRT 1 ve ATV en çok dizi yay?nlayan kanallar: Toplam 13 dizi yay?nl?yorlar eskisi ve yenisi. FOX ve Kanal D 12'?er dizi yay?nl?yorlar. Star 11 dizi yay?nl?yor. Samanyolu'da dokuz dizi... En az dizi yay?nlayanlar aras?nda Kanal 7 ve Show TV var; dört dizi.

GELECE??N ANLAYI?I: DAHA AZ D?Z? DAHA FAZLA ALTERNAT?F

Çok izlenen kanallar s?ralamas?nda yer alan Show TV ?imdi çok uzaklarda. Bir kanal?n ba?ar? kriterlerinden biri yay?nlad??? ve tutan dizileriyle ölçülüyor. Show TV'nin dört dizisi var. Bunlardan biri "Cennet Mahallesi"... ?ki dizisi "Bebek ??i" ve "Pis Yedili" iyi i? yap?yor. Yani diyece?im, ak?am iki dizi birden bitecek. Sa?lam dört dizi niye yeterli olmas?n?

Bu üç be? senede de?i?ecek de?il. Ama önümüzdeki 10 y?l?n yay?n gündemi böyle olacak diye dü?ünüyorum.

YAZININ TAMAMI ?Ç?N TIKLAYIN 

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri