forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character
Yazdır

Aktif .

ahmet-hakan-coskunKö?esinden Bekir Co?kun'un yaz?s?n? ele?tiren Ahmet Hakan, "Bekir Bey ve Bekir Bey gibilerinin kafay? de?i?tirmesi mümkün de?il." diye yazd?.

Bekir  Co?kun önceki gün Cumhuriyet Gazetesi'nde kaleme ald??? yaz?s?nda CHP'nin milletvekillerinin Meclise ba?örtüsüyle girmesine tepki göstermemesini sert ifadelerle ele?tirdi. 

Yaz?s?na "Hakikaten Ce He Pes..." diyerek ba?layan Bekir Co?kun, ?u ifadeleri kullanm??t?. 

Nihayet türban TBMM’ye girdi... “Mazlum ve ma?duru oynamaktan” ba?ka hiçbir ?ey gelmedi mi akl?na?.. Tüm medeni dünya insanlar? gibi, ça?da?, ayd?nl?k, geli?mi? bir ülkenin bireyi olmak isteyen ayd?nl?k yüzlü insanlar?m?z, teslimiyeti hüzünle izlediler... (Yaz?n?n tamam?)

Bekir Co?kun'un CHP ve ba?örtüsü aleyhine kaleme ald??? ifadelere en sert tepki Hürriyet yazar? Ahmet Hakan'dan geldi. Ahmet Hakan, 

 

Çünkü bu konuda Bekir Bey ve Bekir Bey gibilerinin kafay? de?i?tirmesi mümkün de?il.
Ben sadece Bekir Bey ve Bekir Bey gibilere ?u soruyu sormak istiyorum:
Ne yapacakt? CHP? 

(...) 


Had bildirmek... Zorla d??ar? ç?karmaya çal??mak... "D??ar?" diye ayin yapmak... "Ç?k d??ar?" diye ba??r?p ça??rmak...
Bunlarla m? ça?da?, ayd?n ve medeni olunuyor?
Medeniyetten, ayd?nl?ktan, ça?da?l?ktan anlad???n?z ?ey, Meclis'e ba?örtüsüyle giren üç-be? kad?n?n Meclis'ten kap? d??ar? edilmesini sa?lamaksa...
Ad? bats?n sizin medeniyetinizin de, ayd?nl???n?z?n da, ça?da?l???n?z?n da...

Yaz?n?n tamam? için t?klay?n..

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri