forkredit.com | | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character
Yazdır

Aktif .

fehmi-koru-buyuk17 Aral?k operasyonuna ait dinleme 'Tape'lerini k?esinde yay?nlayan Sedat Ergin, bak?n nas?l ofsayta d?t?

Fehmi Koru, Star Gazetesi'ndeki Taha K?van k?esinde Sedat Ergin'in gemi?te dinleme kay?tlar?yla ilgili yaz?lar?n? gndeme getirmi?. 

Hrriyet yazar?n?n gemi?te kaleme ald??? ve Hrriyet gazetesinin de ad?n?n kar??t??? Telekulak Skandal?na gndeme getiren Koru, bak?n neler yazm??... 

"Hkmet 2011 y?l? ba?lar?nda yasad??? dinlemeleri te?vik edebilecek bir telekulak dzenlemesi yapmaya kalk??t???nda, do?al olarak, buna en keskin tepkiyi vaktiyle kendisini ?r?l?plak hissettiren bir tapenin znesi olmu? Hrriyet yazar? verdi. TBMM tarihi bir hata yapmak zere ba?l?kl? yaz?s? bir tr manifesto gibi... Yapmay?n, kolayla?t?rmay?n, su olmaktan ?karmay?n diyor zetle...

Ayn? yazar, ayn? gazetede, ?imdilerde ar?af ar?af tapeler yay?ml?yor... Ba?ka bir gazeteden al?nt?yla ve tapelerin soru?turma dosyas?nda bulundu?unu o gazeteye atfen belirterek... Bir i?adam?n?n bir bakanla ve bir partinin il ba?kan?yla herhalde mahrem kalaca?? d?ncesiyle yapt?klar? gizlice kaydedilmi? telefon gr?melerini Hrriyet yazar?n?n stununda okuyoruz..."

 

 

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri