forkredit.com | | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character
Yazdır

Diziler neden art?k eskisi kadar izlenmiyor?

Aktif .

dizilerrrrrTelevizyon sektr son dnemde diziler a?s?ndan byk bir kriz ya??yor. Byk umutlarla yay?na giren dizilerin o?unlu?u izlenme oranlar?n?n d?kl? nedeniyle yay?ndan kalk?yor. 

Serdar Turgut'un Habertrk'te yay?nlanan dizilerle ilgili yaz?s? dikkat ekici. Turgut, toplumun de?i?en yap?s?n?n dizilere de yans?d???n? ve kltrel tercihlerin srekli de?i?tir?ini belirtmi?. 

Turgut, ?u teoriyi ortaya atm??: "21 'inci yzy?l, ileride "Trk beyninin ld? a?" olarak nitelendirilirse hi ?a?mam."

Serdar Turgut'un Habertrk'te yay?nlanan yaz?s?n?n nemli blmleri...

(...) 

Anlad???m kadar?yla dizi sektrnde bir panik var. Art?k "Tutacak" diye yap?lan dizilerin mr bile ok k?sa oluyor. Hangi dizinin ba?ar?l? olaca??n? kestirmek mmkn de?il. Dizi yap?mc?lar?n?n ve TV yneticilerinin i?i ok zorla?m?? durumda. Sorun, onlarda pani?e yol aacak boyuta ula?m??.

(...) 

Eskiden TV dnyas?nda AB ve C grubu gibi s?n?fland?rmalar yap?labiliyordu. A ve B grubu insanlar?n daha rafine zevklere sahip oldu?u varsay?l?yordu ve bu gruba ynelik tutacak diziler belliydi. "C grubu ise daha ortalama zevke hitap eden dizilerden ho?lan?r" diye d?nlyordu.

(...) 

21 'inci yzy?l, ileride "Trk beyninin ld? a?" olarak nitelendirilirse hi ?a?mam.

(...) 

Seyirci o?unlu?unun bu ?ekilde oldu?u bir lkede ba?ar?l? televizyon dizisi yapmak belki de imkns?zd?r. "Madem bu durumdalar, ben de dzeyi mmkn oldu?unca a?a??ya ekeyim de yle bir dizi yapay?m" derseniz, bunun bile onlara ok zor ve st dzeyde gelmesi ihtimali vard?r.

Durum maalesef byledir. 

??te bu yzden ben Trkiye'de i?lerin daha iyiye gidece?ine ve siyaseten dzelmelerin olaca??na inanm?yorum. nk insanlar ne iyi TV dizisi ne de hayatlar?nda ve siyasette dzelme talep ediyorlar.

Serdar Turgut'un yaz?s?n?n tamam?n? okumak iin t?klay?n...

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri