forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character
Yazdır

Aktif .

cuneyt-cemYeni ?afak Gazetesi yazar? Cem Küçük, 5N1K'n?n yap?mc?s? ve Radikal Gazetesi yazar? Cüneyt Özdemir'e yönelik sert ele?tiriler yöneltti. 

Özdemir'in CNN Türk için yapt??? Hanefi Avc? röportaj?n?n neden yay?nlanmad???n? ve Özdemir'in bu sansür kar??s?nda neden sessiz kald???n? yazan Cem Küçük "Altayl?'ya niye istifa etmedin diyen Özdemir'e ?imdi biz soral?m: Sen niye istifa etmedin?" dedi.

??te Küçük'ün "Emniyet-yarg? cuntas?n?n elinde oyuncak olmak" ba?l???yla kaleme ald??? yaz?s?ndan ilginç noktalar... 

"2010 y?l?n?n A?ustos ay?nda Hanefi Avc?'n?n kitab? ç?kt?. Cüneyt Özdemir de söyle?i yapmak için Hanefi Bey'le mutabakata var?yor. Söyle?i yap?l?yor da. Fakat heyhat, sonra bir ?ey oluyor. CNN Türk yönetimi bu söyle?iyi yay?nlam?yor. Özdemir kanal?n bu karar?na sayg? duyuyor. 'Buras? bir kurumdur, kurumlar? yönetenler vard?r. Hatta empati de yapt?m, bu kurumun ortaklar?ndan biri 2 milyarl?k bir vergi cezas?yla bo?u?uyor.' Süleyman Demirel'in 1970'lerde me?hur laf? vard?: 'Ç?km??sam ç?km???md?r. Ç?kmam??sam ç?kmam???md?r.' Özdemir'in dedikleri biraz buna benziyor.

Altayl?'ya niye istifa etmedin diyen Özdemir'e ?imdi biz soral?m: Sen niye istifa etmedin? Sansürün alas?n? ya?am??s?n. Yapt???n röportaj? yay?nlamam??lar. O gün istifa ederek tarihe geçebilirdin. Ha o röportaj? hükümet mi yay?nlatmad?, yoksa odatv davas?nda sana da pençe atan emniyet-yarg? cuntas? m?? Yoksa patronunun yarg?daki dosyalar?n?n ak?beti daha m? önemliydi?

(...) 

Cüneyt Özdemir'in bir de 2002-10 aras? dönemi var. Odatv'nin ortaklar?ndan biriydi kendisi. Soner Yalç?n'?n yaveriydi. Odatv'de istemedikleri ki?ileri infaz etmekle me?guldüler. Özdemir, Soner Yalç?n'la beraber ?imdi milletin unuttu?u Sa??r Oda denen ?rkç? bir diziye imza att?. Bu ?rkç?-fa?ist dizinin yap?mc?lar?ndan biriydi. Allah'tan çok tutmad? dizi de, kitleleri çok etkilemedi. Ben olsam o diziden utanç duyar?m." 

Yaz?n?n tamam? için t?klay?n.. 

 

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri