forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character
Yazdır

Fehmi Koru, Senaryo yazarlar?na 'Yeter Art?k' dedi...

Aktif .

ET?KETLER:Fehmi Koru

fehmi-koru-650Baz? kö?e yazarlar?n?n Cumhurba?kanl??? seçimiyle ilgili sürekli senaryo üretmesi Fehmi Koru'nun tepkisini çekti. Koru, henüz bir aday ortaya ç?karamayan muhalefet partilerine kö?elerinden sürekli ak?l veren kö?e yazarlar?na sert sözlerle yüklendi. 

Koru, "Yeter Art?k" ba?l?kl? yaz?s?nda "Seçim Boykotu" gibi ak?lalmaz senaryolar? gündeme getiren kö?e yazarlar?na sert ifadelerle ele?tirmi?... 

"Hayret bir ?ey: Daha düne kadar Ak Parti’yle yedi?i içti?i ayr? gitmeyen bir çevrenin yazarlar? ?imdilerde cumhurba?kanl??? seçimi için CHP nâm?na formül üretmekle me?guller... 

Müthi? bir savrulma bu.

Önce ‘seçimi boykot’ fikri ortaya at?l?p savunuldu; sonra kat?l?m?n az olmas?yla sonuç al?namayaca?? fark edilince yeni bir formül geli?tirildi?i anla??l?yor: Seçimi referanduma çevirmek... Birinci tur a??ld???nda, ikinci gelen aday “Benden buraya kadar” deyip çekilecek ve Tayyip Erdo?an yaln?z b?rak?lacakm??...

Anayasa (m. 102) ikinci oylamaya tek aday?n kalmas? durumunda seçimin referandum ?eklinde yap?laca??n? öngörüyor; Tayyip Erdo?an’?n yaln?z kat?ld??? bir seçimde alaca?? oylar?n yüzde 50’nin alt?nda kalmas? bekleniyor...

Evet, aynen bu hesap...

CHP ile MHP tek aday üzerinde anla??rlarsa mümkün olabilirmi? bu...

Formülün yine de küçük bir zaaf? var: BDP/HDP de aday gösterebilece?i için, yine anayasaya göre, ikinci tura kalan aday çekildi?i taktirde daha az oy alan?n önü aç?laca?? için, referandum ??kk? gerçekle?emiyor...

Önemli olan, formülün uygulan?p uygulanamamas? de?il... Önemli olan, Tayyip Erdo?an ve Ak Parti kar??tl???n?n o çevrede buldu?u ak?l almaz seviye..."

Yaz?n?n devam?n? okumak için t?klay?n...

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri