forkredit.com | | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character
Yazdır

?hsano?lu'nun adayl???nda Ayd?n Do?an?n etkisi var m??

Aktif .

CHPnin Ekmeleddin ?hsano?lunu at? aday gstermesinde Ayd?n Do?an?n rol var m?? Fehmi Koru, Taha K?van k?esinde de?erlendirmi?... 

??te Koru'nun yaz?s?ndan ilgili blm... 

Ekmeleddin ?hsano?lunun ad? at? aday? olarak telffuz edildikten k?sa sre sonra, ortal??a, Bu aday, Ayd?n Do?an?n aday? diye zetlenebilecek bir yak??t?rma yay?ld?. ok ?a??rd?m... 

Galiba biraz da kendimi sorumlu hissettim. yle ya, ne zaman bir mikrofon uzat?lsa, hemen, Aday?n kim oldu?unu ?renmek iin Hrriyete bak?lmal? beklentisini dillendirmi?tim.  Ekmeleddin ?hsano?lu CHP ile MHPnin akl?na Ayd?n Do?an taraf?ndan d?rld denildi?inde, bunun, benim szlerim zerine yap?lm?? bir yak??t?rma oldu?unu d?nmem do?al...

Me?er yle de?ilmi?... Birileri, hem de ok nceden, Ayd?n Do?an ?slm ??birli?i Te?kilt? genel sekreteri ?hsano?luna Cumhurba?kan? aday? olmal?s?n dedi diye yazm??... O birilerine atfen etraf? sarm?? yak??t?rma...

Dn bir bakt?m, Hrriyet gazetesi, pek birinci sayfaya ?karmad??? bir yazar?n?n patronuyla gr?mesini duyuruyor... 

Hem de birinci sayfadan ve Kuyruklu yalana yan?t arp?c? ba?l???yla... Ayd?n Bey, yazar?na, Bu palavralar? atanlar bizimle yay?nc?l?k alan?nda mcadele edemedikleri iin iftiralara ba?vuruyorlar demi? ve eklemi?: Adayl???n?n benimle ne ilgisi olabilir. Bu iddia kuyruklu yaland?r...

Cevab? okuyunca ne diyece?imi bilemez hale geldim.

Ayd?n Bey CHPli bir aileden geliyor; dolay?s?yla CHPnin kimi aday gsterece?i konusunu mutlaka o da merak etmi?tir. Ekmeleddin Bey ile evinde gr?ecek kadar yak?n oldu?unu biliyoruz ve o da zaten vnerek bunu syleyecek kadar a?k szl. Bu durumda, kendisini yak?n hissetti?i siyasi partinin, takdir etti?i birini, aday olarak gstermesini istemesinde ne gibi bir mahzur bulunabilir ki?

Ke?ke Kemal K?l?daro?luna byle gzel ak?llar vermeye devam etse... Ekmeleddin Beyin adayl??? cumhurba?kanl??? yar???na seviye kazand?rd?. Ne yani Kamer Gen aday olsa, CHPlilerin oylar? Kamer Beye gitse daha m? iyiydi?

Evet, o ismi ben nerdim; Partimizi 1930lar?n CHPsi olmaktan ?kar?n akl?n? da K?l?daro?luna ben verdim deseydi, diyebilseydi, daha da memnun olurdum.

Neden derhal savunmaya gemi?, kuyruklu yalan gibi ok sert ba?l?klar at?lmas?na sebep olacak a?klamalar yapm??, do?rusu anlamakta zorlan?yorum.

Yaz?n?n tamam? iin t?klay?n... 

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri