forkredit.com | | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character
Yazdır

Aktif .

fehmi-koru-650Fehmi Koru, Ekrem Dumanl?'ya hitaben yazd??? yaz?da, Glen Cemaati'ne en byk zarar?n cemaate ba?l? medya organlar?n?n izledi?i yay?n politikas? oldu?unu savundu. 

Koru, Zaman Gazetesi'nin ilk Genel Yay?n Ynetmeni oldu?unu hat?rlatarak ?u tespitlerde bulunmu?... 

Zaman gazetesinin ilk yay?n ynetmeniyim; ok uzun y?llar Ankara temsilcili?ini ve ba?yazarl???n? yapt?m. Okullar konusunda sarf etti?im gayretleri zikretmem gerekmez; bilmesi gerekenler biliyor zaten... ??in bu noktaya varaca??n? ngrd?m iin, ki?ili?ime ayk?r? oldu?u ve aleyhime kullan?laca??n? bildi?im halde mektup ta??d???m da hat?rlanmal?...

Madem soruna tarafl???m? a?klad?m; bugne gelinmesine kendi koydu?um te?hisi de payla?ay?m:Okullar? da aan evrenin medyas?...

(...) 

Uzun y?llar boyu elde edilen kazan?mlar?n en byk itici gcyd o evrenin medyas?; ancak ayn? medya, bugnk sorunun en can al?c? sebebi... O medyan?n yay?nlar? olmasa, ya da daha itinal? ve dikkatli bir yay?n politikas? izlenseydi, bugnk duruma asla gelinmezdi. Maalesef, tu?la-kiremit hesab? bilmeyen niceleri bugne geli?i h?zland?ran yaz?lar?yla srece olumsuz katk?larda bulundu.

Trkiye dnyada zora d?ecek, grnts bozulacak, itibar kaybedecek diye... Hay?r, zlmediler...

Hl bir kendini hesaba ekme, hadi ondan vazgetim, bir nedamet belirtisi yok; sadece kar?? taraf olarak grlenler sulan?yor ve sald?r?lara devam ediliyor...

Esas soru ?u: Dne kadar elinize verdikleri mektuplarla a?lmas?na yard?mc? olduklar? ve her f?rsatta ziyaret ettikleri okullara, gsterileri izleyince ayakta alk??lad?klar? olimpiyatlara, ?imdi neden farkl? gzlerle bak?yor bu insanlar; neden okullar?n kapanmas?n? istiyor, neden olimpiyatlar?n yap?lmas?na kar?? ?k?yor?

Ve bu noktaya geli?te sizin katk?lar?n?z ne?

Okullara zld?m kadar, en az o kadar, bu sorunun bir trl sorulmamas?na da zlyorum...

Yaz?n?n tamam? iin t?klay?n...

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri