forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character
Yazdır

Fehmi Koru'dan 'Ho?bulduk' yaz?s?...

Aktif .

fehmikoru 650Geçti?imiz hafta Star Gazetesi'nden ayr?larak Habertürk Gazetesi'ne geçen Fehmi Koru, yeni gazetesindeki ilk yaz?s?n? kaleme ald?. Koru, Habertürk'te hafta içi 5 gün yazacak... 

"Bu bir ho?bulduk yaz?s?d?r" ba?l???yla yay?nlanan yaz?da Koru, 

(...)

Google'?n Ba?kan? Eric Schmidt'in tespitini aktaray?m: "Uygarl???n ilk gününden 2003 y?l?na kadar, insanl?k, be? exabit veri üretti; ?imdilerde biz, be? exabit veriyi her iki günde bir üretiyoruz ve bu h?z her geçen gün art?yor."

Böyle bir dünyada bizlere ihtiyaç var...
??te bu bizim hayat?m?z... Benim de hayat?m... Öncesi de var, ama son otuz y?ld?r hiç aksatmaks?z?n her gün gazetelerde okurlarla bulu?uyorum. ?imdilerde, televizyon sayesinde, her görü? sahibinin yazd??? gazeteyi a?an bilinirli?i var; o sayede biraz tan?nd???m? da san?yorum. 

Tan?mayanlar?n?zla ya da televizyondan tan?sa dahi yaz?lar?mdan habersiz kalm?? olanlar?n?zla bugünden itibaren Habertürk sayfalar?nda tan??aca??z. ?çeride ve d??ar?da meydana gelen geli?meleri, geçmi?i ihmal etmeyen bir gelecek perspektifini, elbette kendime ait görü? aç?s?ndan yorumlayaca??m. 

Ço?u zaman sizinkiyle örtü?ecek görü?lerim ve memnun kalacaks?n?z; herhalde bana k?zaca??n?z günler de olacak... Be?enseniz de k?zsan?z da, yazd?klar?m? okutmak benim görevim...

Ba?layal?m m??

Yaz?n?n tamam için t?klay?n... 

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri