forkredit.com | | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character
Yazdır

Aktif .

cuneytozdemirrZaman Gazetesi Genel Yay?n Ynetmen Yard?mc?s? Mehmet Kam??, dnk yaz?s?nda medyan?n Mnevver Karabulut cinayetiyle ilgili yay?nlar?n? kaleme alm?? ve medyay? 'l Sevici' olarak nitelendirmi?ti.

Kam??'?n ele?tirdi?i bir isim de Cneyt zdemir'di. Kam??'?n zdemir'le ilgili de?erlendirmesi ?yleydi:
ldrc vuru?u da bu popler cinayeti kitapla?t?r?p ok para kazanmak isteyen Cneyt zdemir yapm??t? ve yaz?lacak kitaptan baban?n pay istedi?ini sylemi?ti. Bu lkede medyan?n ipiyle kuyuya m? inilir? (Yaz?n?n tamam? iin t?klay?n)
?
Cneyt zdemir, Mehmet Kam??'?n yukar?daki szlerine kendi sitesi dipnot.tv sitesinde yan?t vermi?.
B?R GIYBET?YE AIK MEKTUP
Bak Kam?? karde?im,
Liberal gr?l, dini btn Zaman gazetesinin k?esini parsellemi? yazar sureti. Hayat senin kurgulad???n gibi de?il.
Gerekler senin d?nd?n gibi de?il. Herkes sana benzeyen sen de?il.
Biliyorum bir misyonu iliklerine kadar sindirmi? durumdas?n. Bu yzden ne zaman birisi Zaman gazetesi Genel Yay?n Ynetmeni Ekrem Dumanl?y? ele?tirse sen hemen ne atlay?p AMAl? yaz?lar d?eniyorsun.
At sahibine gre ki?ner bunu da anl?yorum.
Ama alalman?n da bir s?n?r? olmal?. Mesela benim gibi birisi ?k?p ortadan net ifadelerle Ekrem Dumanl?n?n Zaman? nas?l ynetti?ini ele?tirince sen de ?k?p ona ayn? a?k ve netlikte o yaz?lar zerinden cevap vermelisin.
yle pusuya yat?p , uygun ortam? bekleyip olaylar? arp?t?rsan onun ad? gazetecilik, k?eyazarl??? olmaz , g?ybet olur, dedikodu olur. i? insan eti yemekten fenad?r g?ybet gerek bir mslmansan bilmiyorsan da duydun i?te. ?akirtin Abisini savunmas? da de?ildir gazetecilik.
Niyetim sana gazetecilik dersi vermek de de?il ama zerime att???n leke bana yap??maz senin zerine kal?r, bunu hat?rlatmak.
Ey KAMI?,
Ben Mnevverin kitab?n? yazmak isterken akl?mdan para kazanmak gemiyordu. Bugne kadar 9 kitap yazd?m hibirinde de akl?m?n ucundan bunlar? yazarken para kazamak olmad?.
Gazetecilik tarihe bir not d?mektir vard? bizim lugat?m?zda. Bizim gazetecilik okulumuzda byle ?retildi nk.
Senin gazetenin daha yeni ke?fetti?i ad?na Ergnekon dedi?in ?eyin ben 1997i de Komutan?n ?pheli lm diye kitab?n? yazd?m. Sen o s?rada tam siper mevzi alm?? askere nas?l yaranaca??n? d?nrken ben E?ref Bitlisin ?pheli lmn belgeyle , bilgiyle kitapla?t?r?p bast?rd?m. ?imdiki gibi iine sahte belgeler, komplo teorileri ve elbette g?ybet katsayd?m senin kafandaki o adam olur ok para kazan?rd?m, yapmad?m.
Y?llar iinde sen masan?n ba??ndan millete ahlak dersleri verirken ben Irak?n i?galini sava??n iine gidip, risk al?p, ili?tirilmi? mili?tirilmi? ele?tirilerine bakmadan yazd?m. Irak?n i?galini yazan ba?ka ka tane Trk gazetecisi var bunu tarih syler sana.
Guantanamoya ilk giren Trk gazeteci oldum. Mslman karde?lerimize uygulanan tecriti, i?kenceyi grdm kitap yazd?m. Emniyet istihbarat? yazd?m en son. yle tuhaf bilgiler biliyordum ki eminim senin gazeten yaftalayarak balland?ra ballan?dra bir y?l man?et yapard?. Onlar? yazmad?m bir tek ara?t?r?p do?ru olan? yazd?m.
Hibiri birka bask?n?n zerine gemedi. Oysa kitaptan para kazanma formln , ok satanlar kli?esinin dinamiklerini ben de biliyordum.
Ama yapmad?m.
Ben ekmek param? televizyon gazetecili?inden kazan?yorum.
Yazd???m kitaplar?n hepsinin daha nce televizyonda haberlerini de yapm???md?r. Kitap yazman?n benim hayat?mdaki yeri senin kafan?n alamayaca?? gazetecilik grevi ile s?n?rl?d?r.
En son Mnevverin kitab?n? yazma niyetim de senin ve senin gibi alaklar?n syledi?i gibi lm? bir k?z?n bedeni zerinden para kazanmak de?ildi.
Ben bu cinayeti ilk gnden beri bir gazeteci olarak takip ediyorum. O aileye televizyon program?n? aan ilk isimlerden biri benim. O programlar ya da namuslu gazetecilerin abalar? olmasayd? bu cinayet de benzerleri gibi unutulup gidecekti. Senin dalga geti?in gibi para fakiri yenecekti.
Yenemedi.
Yenemediyse bugn namusuyla haber yapan, bu davaya, Karabulut ailesinin trajedisine kalbinde hisseden namuslu gazeteciler sayesindedir.
Karabulut ailesine kitap yazmak niyetimi aarken dedim ki Bak?n say?n Sreyya Karabulut bu adamlar bu i?lerde antremanl?, (zira Garipo?lu ailesi bizim Susurluk ar?ivimizin ba?k?esinderir, bunu da bilmezsin) bu olay bir sre sonra unutulur gider. Bu olay? diri tutmak iin yeni bir?ey ortaya koymal?s?n?z, bu da kat?ld???n?z gndz ku?a??ndaki televizyon programlar? de?il. Byle bir kitap al??mas? olabilir. Mnevver hunharca bir cinayete kurban gitti ama bence iki katili var. Biri kesinkes Cem Garipo?lu, di?eri mutlulu?un pusulas?n? PARA diye izen bu dzendir. Medyad?r, Modad?r, dizilerdir, modern zaman?n ocuklar?m?za dayatt??? zlemlerdir...Bu haliyle Mnevver tek de?il gelin bunu anlatal?m.
Annesinin akl? selim tutumuna kar??, babas?n?n bizim pay?m?z ne olacak? diye sormas?n? iim kald?rmad? ey KAMI?...
Senin k?ende yazd???n hayalin, d?lerin hibiri bana ait de?ildir. De?il konu?may? akl?mdan bile geirmedim. Peki sen nas?l beni byle d?nyormu?um gibi yazars?n ey zalim adam.
Ne pay?, ne payla?mas?, ne paras?...
Paran bats?n, paran?z bats?n....
Hayattaki tek de?er yarg?n?z para oldu?u iin ta? yreklerinize, nas?rlanm?? ruhlar?n?za sen ve senin gibi d?nenlere ba?ka de?erleri anlatmak imkans?z.
Byle d?nmesem zaten oturup yazard?m. Kimseden izin almak, icazet almak diye bir derdim yok. Olmad?, bizim gazetecilik kitab?m?zda olamaz da...
Gelelim sadede...
Sen ve senin gibi medyaya kontenjandan giren adamlar getim dininizi iman?n?z?, namusunuz yok mu sizin? Meslek namusu, gazetecilik namusu yok mu?
Ekrem Dumanl?y? ele?tiren herkes l sevici mi olacak bu melekette?
Bu kadar a??r iftira m?d?r bir adam?n gazetecil?ini ele?tirmenin bedeli?
Hadi ?imdi sen de konu? bakal?m Ekrem Dumanl?. Zaman gazetesinde yay?nlanan bu yaz?n?n ad? yafta de?ilse nedir ?
Syle Dumanl?, nedir?

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri