forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character
Yazdır

Aktif .

ET?KETLER:Y?lmaz Özdil

yilmaz-ozdil-650Irkç?l??a ve Milliyetçili?e DurDe platformu, sözcü'deki 10 Ekim tarihli yaz?s?nda, iç sava? nedeniyle Türkiye’ye s???nan Suriyeliler hakk?nda nefret söylemi içeren ifadeler kulland??? gerekçesiyle Özdil hakk?nda suç duyurusunda bulunaca??n? aç?klad?.

Özdil’in transferinin "Sen yine içinden geldi?i gibi yaz Y?lmaz" slogan?yla duyuruldu?u Sözcü ilanlar?na at?fla, "Sen sak?n içinden geldi?i gibi yazma Y?lmaz!" denilen Dur De’nin ça?r?s?nda, suç duyurusu için 16 Ekim Per?embe günü sabah saat 10:00’da ?stanbul’da Ça?layan Adliyesi C Kap?s?’nda bulu?ulaca?? belirtildi.

Özdil’in "Alavere dalavere Türk Memet nöbete" ba?l?kl? yaz?s?nda, Suriyelilerin "ekmek elden su golden" ya?ay?p "yan gelip yatt?klar?n?" savundu?u belirtilen ça?r? metninde,“Özellikle geçti?imiz yaz aylar?nda birçok ?ehirde ?rkç? sald?r?lara u?rayan Suriyeli s???nmac?lar, Özdil taraf?ndan bir kez daha hedef gösterildi” denildi.

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri