forkredit.com | | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character
Yazdır

BUNLAR DA AHMET HAKAN'IN 'UMRE' NOTLARI...

Aktif .

ahmet_hakannErtu?rul zkk'le iki gnl?ne umreye giden Ahmet Hakan, da Umre notlar?n? yay?nlamaya ba?lad?. zkk'n yaz? dizisiolarak yay?nlayaca?? notlar Ahmet Hakan'?n k?esindeyer almaya ba?lad? bile..
??te Ahmet Hakan'dan Umre Notlar?...
Umreden mahrem notlar


Bakar m?s?n?z Allah?n i?ine! Sen tut Hrriyete gei? yap?p ynn Do?udan Bat?ya evir... Ve kar??na hep, Hadi Ahmet Hakan, Do?uya gidelim teklifi ?ks?n...

Sen Hadi Ahmet Hakan... U2 konserine Zagrepe gidiyoruz ya da Hadi... Madonna iin Sofyaya sefer var tekliflerinin hayalini kur... Ve kar??na Hadi Ahmet Hakan... Beraber umreye gidelim teklifi ?ks?n... San?r?m ben istesem de esasl? bir dn? yapamayaca??m... nk Do?u, bir kez girdi mi adam?n kan?na, aresi yok ilelebet kal?r orada...

* Sekiz y?l nce gelmi?tim Kutsal Topraklara... Hac zaman?yd?... Mekkeden Medineye Prof. Ahmet Davuto?lu ile yolculuk yapm??, Medinede iki gn geirmi?tik... 8 y?l nceye gre hem Mekkede, hem de Medinede byk de?i?imler olmu?... Binalar daha da ykselmi? ama en az?ndan organizasyondaki bo?luklar biraz olsun telafi edilmi?.

* Bu sefer byk bir sorumluluk duygusu ile dopdoluyum... O kadar ki kendimi Harameynden, yani Mekke ile Medineden sorumlu gibi hissediyorum... Akl?m fikrim Ertu?rul zkkte... Acaba etkilenecek mi? Acaba Kabeyi grd?nde bir byk ink?lap geirecek mi? diye d?nyorum... Ve gezinin sonunda benim ?kard???m sonu ?udur: Bir Mnip Engin Noyan ya da bir Ya?ar Alptekin tavr? geli?tirmese de, etkilendi Ertu?rul Bey...

* Herkes bana Ertu?rul zkkn de?i?imi zerine sorular soruyor... ?yle syleyeyim: ?lk dakikalarda Lawrence of Arabia havas?ndayd?... A??r? emperyal ve koloniyal tak?l?yordu... Sonra ihrama girdi, dualar etti, tavaf yapt?, say yapt?, dnyan?n en byk iftar sofras?nda siyah, beyaz, ekik gzl insanlar?n aras?nda iftar yapt?... Ve yzne bir nur indi...

* ?slamda mellefe-i kulp diye bir tabir vard?r... Kalpleri ?slama ?s?nd?r?lmak istenen kimseler anlam?na gelir... Bu tr kimselere zekat verilir, ?slama kar?? yumu?amas? sa?lan?r, ayr?cal?k tan?n?r... Ertu?rul zkke umre s?ras?nda ilgi o kadar bykt ki, bir an Herhalde mellefe-i kulp muamelesi yap?yorlar diye d?ndm...

* Mekkedeyiz... Ba?kalar?n?n be? gnde gezdikleri yerleri biz bir gnde gezmi?iz... ?ftar sofras?na oturduk... Ertu?rul zkk ne yapt? dersiniz? Ba?ar?l? bir gnn ard?ndan bir ?ampanya at?rd?... Durun, hemen yakalad?k diye atlamay?n... Bu ?ampanya, Suudi Arabistan?n alkolsz ?ampanyas?... Ad? da hakikaten ?ampanya... Suudiler buna Saudi champagne diyorlar...

* Bizim umre seyahatimizin en enteresan olay? Deve olay?d?r... Trk bas?n tarihine Cemel Vakas? olarak geebilecek bu olay?n Serdar Turgut ya da Selahattin Dumana en az 20 yaz? yazd?racak denli arp?c? foto?raflar? var elimizde... Cemel Vakas?n?n foto?raflar?n? yay?nlayal?m m?, yay?nlamayal?m m?, gidip gidip geliyoruz... zkkle srekli bunu tart???yoruz... Bakal?m karar?m?z ne olacak?

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri