forkredit.com | | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character
Yazdır

Aktif .

Ayd?n Do?an'?n ?irketlerine kesilen son cezayla ilgili en ilgi ekicide?erlendirmelerden biri Yeni ?afak'?n Ekonomi Mdr ?brahim Kahveci'den geldi. Kahveci, Ayd?n Do?an'?n Almanya ba?lant?lar?na dikkat ekiyor...
??TE KAHVEC?'N?N YAZISI
Almanya'dan 1. s?n?f devlet ni?an? alan Ayd?n Do?an'a Trkiye'de vergi kaak?l??? cezas?

Ba?l?k uzun oldu?u kadar asl?nda konumuz da olduka uzun. Eskiden siyah beyaz televizyonun ve renksiz gazetelerden izledi?im 12 Eyll sonras? haberlerden akl?mda kalan tek bir izlenim var: "Trkiye'de kaak olanlar Avrupa lkelerinde saklan?yorlar".

Bugn neyin gerek olup olmad???n? henz bilmiyoruz. Ama bildi?imiz bir gerek var ki Ayd?n Do?an'a Almanya'n?n bak??? Trkiye'den olduka farkl?. O lkede birinci s?n?f devlet ni?an? verilen Ayd?n Do?an Trkiye'de daha eskisi bitmeden yeni bir vergi kaak?l??? cezas? ile kar?? kar??ya kalm??t?r.

Elbette bu cezalar Devletin bir kurumu taraf?ndan verilmi? olsa bile kesin bir hkm ifade etmemektedir. Bir demokratik devlette ceza yarg? taraf?ndan verilebilmelidir. Aksi halde eline kalemi k??d? alan devletin memuru ceza yazmaya kalkar ise o devlet memurlar? a?da? sultanlar?n da zerinde kendilerini hissederler.

Y?llard?r devlet kurumlar?n?n ceza konusunda yetkilerinin ne kadar sorgulanmas? gerekti?ini yaz?p duruyorum; ama kimse tabiri caiz ise kulak asm?yor. Oysa lkemizde daha nceki gn a?lan adli y?lda grdk ki Yarg?tay'da bekleyen y???nla dosya var. Bir hukuki karar iin y?llarca bekleyip duruyorsunuz. Ama devlet bir ceza kesiyor ve siz o y?llarca bekledi?iniz mahkeme karar?na kar?? ezilip yok oluveriyorsunuz.

?imdi Ayd?n Do?an'da ayn? sreten geecek. Ona kesilen milyarlarca liral?k vergi cezalar?na kar?? derhal yapt?r?mlar devreye girecektir. Ama Ayd?n Do?an bu cezalara kar?? hakl? oldu?unu d?nse bile ispat edebilmesi iin y?llarca mahkeme karar? beklemek zorunda olacakt?r. O mahkemeler karar verene kadar ise kendisi bir sulu kabul edilip hacizler gelecek, belki de icralar alt?nda ticari faaliyetini yrtemeyecektir.

??in hukuki boyutu kar??s?nda bir ba?ka boyutu daha benim olduka dikkatimi ekiyor. Neden Almanya ile Deniz Feneri gibi bir sre ya?an?rken Trkiye'de vergi kaak?l??? ile sulanan bir ki?iye 1. s?n?f devlet ni?an? veriliyor? Biliyoruz ki Ayd?n Do?an'?n en nemli ortakl??? Alman ?irketi ile srmektedir. Biliyoruz ki 2009 y?l?na girerken Trkiye zerine felaket raporlar? Alman Bankas?ndan geldi.

Acaba Almanya'n?n Trkiye zerinde gizli bir oyunu mu var? Sorunun bir k?s?m cevab?n? 94 ve 2001 krizlerini izleyerek zmeye al??abiliriz. Her ne kadar Almanlar yalanlasa da

?imdi de karmakar???k bir dzen ierisinde oyun oynuyoruz. Ama buras? oyunun resmen tam sahas?: Bir tarafta Trkiye'deki Hkmetin zerine gidilmeye kadar al???lan Deniz Feneri sreci, di?er tarafta ise Trkiye'de cezaland?r?lan stn ni?an ve onurland?rma hareketi. ok eli?kili geliyor a?kas? bu ya?an?lanlar. Hatta ?yle d?nyorum: S?rt?n? Almanlara dayan Osmanl? km?t, acaba yeni knt olur mu?

http://yenisafak.com.tr/

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri