forkredit.com | | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character
Yazdır

KUR?UN KALEM!

Aktif .

Bekir HazarBEK?R HAZAR: Do?an grubu y?llarca medyan?n amiral gemisi oldu. Trkiye'de gndemi tayin ediciydi. Ancak yle zamanlar oldu ki, halka haber verme ray?ndan ?k?p, "Glgelerin gc ad?na" medya He-Man'l???na soyundu.

ok say?da gazete ve televizyonu ile Voltran'? olu?turup iktidarlar zerinde bask? kurdu. "Yok ya amma at?yorsun" diyenler olabilir mi bilmiyorum. nk kalmad? gibi. O kadar ok rnek var ki, bunlar? da bilmeyen yok. Burada yazman?n alemi art?k hi yok.

Her ?eye ra?men Do?an grubuna verilen cezaya def alm?yorum. Ben de ?ampanyal? kutlamalar yap?c?lardan de?ilim.

Her ne kadar onlar zaman?nda Din Bilgin ve Karamehmet medyas?na el konmas?n? drt gzle beklemi? olsalar da, ben bu olayda gzlerimi far yapmayaca??m.

Sadece kafamda baz? soru i?aretleri var.

rne?in Fatih Altayl? basit bir soru yneltmi?... Diyor ki;

"Do?an Grubu'na ait ?irketler, grup iinde birbirine sat?lm??. Bu i?lemler birka defa gerekle?tirilmi? ve grubun a?klamas?na gre, bu i?lemlerden hibir kazan elde edilmemi?. ??te benim merak?m da tam burada ba?l?yor.

Dedi?inizin do?rulu?una inanarak soruyorum: Peki o zaman siz, bu i?lemleri niye yapt?n?z? Grup ?irketlerini, grup iinde niye birbirlerine sat?p durdunuz? Bu i?lemlerin amac? neydi? Bunu neden yapt?n?z?"

Gerekten basit ama Altayl?'n?n sat?rlar?n? okuduktan sonra benim de kafama tak?lan bir konu bu.

Sonuta ben de bir insano?luyum. Benim de merak etme hakk?m var.

Sabah'ta bir haber okudum. Deniyor ki;

"Gelirler Kontrolrlerinin bir di?er tesbiti ise Do?an TV'nin alt?ndaki 28 ?irketin s?ras?yla D Yap?m, Do?an Prodksiyon ve ALP Grsel'e sat???yla ilgili kay?tlar?n karar defterine kur?un kalemle yaz?lmas? ile ilgili"...

Ve bir ba?ka tespit daha; "Hisse de?i?imlerinin birer hafta arayla 7, 15 ve 27 Aral?k'ta olmas?na kar??n pay defterlerine kur?un kalemle hepsinin 6 Aral?k olarak yaz?ld???na ynelik..."

Koskoca dev asa bir ?irket, alt?ndaki ?irketleri sat?yor. ok hayati bir olay? karar defterine kur?un kalemle yaz?yor. Ba?ka bir olayda da pay defterinde yine kur?un kalem...

??te benim merak?m da tam burada ba?l?yor. Bu i?lerden anlamam. Ticarete kafam ermez. Kur?un kalemle yazma normal mi? Acaba neden kur?un kalem?

Tkenmez kalem mi tkendi?

Vallahi sadece merak benimkisi.... Bu basit soruma cevap gelirse burada aynen yazar?m.

http://yenisafak.com.tr/

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri