forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character
Yazdır
PDF

Televizyon izleme e?ilimleri ara?t?rmas?

Aktif .

ET?KETLER:RTÜK

rtuk-arastirmaRadyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Televizyon ?zleme E?ilimleri Ara?t?rmas?'n?n sonuçlar?n? aç?klad?.

RTÜK'ün ara?t?rmas?na göre televizyon programlar?n?n izlenme s?kl???nda yüzde 76, 7 ile yerli diziler ilk s?rada yer ald?.

RTÜK taraf?ndan haz?rlanan "Televizyon ?zleme E?ilimleri Ara?t?rmas?"na göre televizyon programlar?n?n izlenme s?kl???nda yüzde 76, 7 ile yerli diziler ilk s?rada yer al?yor. Yerli dizilerin ard?ndan yüzde 74, 5 ile haberler, yüzde 49, 7 ile Türk filmleri, yüzde 42, 4 ile yar??ma programlar? geliyor.

Ara?t?rmaya kat?lanlar?n 76, 7’si yerli diziler için "izliyorum", yüzde 13, 1’i "ara s?ra izliyorum", yüzde 10, 2’si ise "izlemiyorum" yan?t?n? verdi. Yerli dizileri, yüzde 74, 5 ile haberler, yüzde 49, 7 ile Türk filmleri, yüzde 42, 4 ile yar??ma programlar? izledi.

Yerli dizileri izleyenlerin televizyon kanallar?na göre da??l?m?; yüzde 30, 4 ile ATV, yüzde 25, 7 ile Kanal D, yüzde 13, 2 ile Star Tv, yüzde 11, 3 ile Show Tv ve yüzde 6, 4 ile de TRT olarak s?raland?.

Televizyonda öncelikli olarak yay?nlanmas? istenen program türlerinde de yerli diziler ilk s?rada yer al?yor. Birden fazla cevab?n verildi?i soruya, kal?mc?lar yüzde 86, 3 oran?nda "yerli dizi" yan?t?n? verdi. ?steklerde, "Haber ve habere dayal? programlar" yüzde 85, 1, "Türk filmleri" yüzde 74, 8, "Yar??ma programlar?" yüzde 71, "Yabanc? filmler" yüzde 68, 7 ve "Dini programlar" ise 66, 9 düzeyinde oldu.

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri