forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character
Yazdır

Aktif .

ET?KETLER:Sosyal Medya

sosyal_medyaBilginin dijital ortamda daha h?zl? eri?ilebilir ve ula??labilir oldu?u günümüzde geleneksel medya, sosyal medya kar??s?nda  güç kaybetmeye mi ba?l?yor?

 

Günümüzde Twitter, Facebook ve di?er sosyal medya kaynaklar?n? kullananlar?n say?s? hiç olmad??? kadar h?zl? bir ?ekilde artmakta. Art?k insanlar dünyada neler olup bitti?ini geleneksel medya yerine dijital kaynaklar üzerinden çok daha kolayca ö?renebiliyor

Amerikan güçlerinin Osama Bin Laden'e yapt??? bask?n, Whitney Houston'?n ölümü, Van depremi gibi haberlerin ço?u ilk olarak Twitter ve sosyal medya üzerinden duyuruluyor. Kö?e yazarlar? ve haberciler bile son dakika haberleri için uzun makaleler haz?rlamak yerine Twitter üzerinden cümlelik duyurularda bulunuyor.

Ayn? ?ekilde online medya yaz?l? bas?n? okunurluk say?s? olarak da alt etmi? durumda. Ancak sosyal medyan?n da kendine göre negatif yönleri var. Bunlardan en ciddi olan? ise ilk olma iste?iyle aceleye getirilen yorumlar ve yanl?? bilgilendirmeler.

??te olumlu ve olumsuz yanlar?yla sosyal medyan?n haber endüstrisini nas?l geride b?rakt???:

- ?nsanlar?n %50'sinden fazlas? son dakika haberlerini resmi haber kaynaklar? yerine sosyla medya üzerinden ö?reniyor.

- Sosyal medya radyoyu geride b?rakarak %27.8 oran?yla en çok takip edilen 3 haber kayna??ndan biri oldu.

- Sosyal medya haber kaynaklar? aras?nda ilk s?ra %59.5'lik oranla Facebook'a ait. Yüzde 20'lik kesim ise haberleri Twitter üzerinden takip ediyor.

- Osama Bin Laden'in yakalan??? ilk olarak sosyal medya üzerinden duyuruldu.

- ?nsanlar?n yüzde %49' sosyal medyada yanl?? ç?kan bir son dakika haberine rastlad???n? belirtiyor.

- 2012 y?l? itibariyle internet habercili?inin reklam gelirleri yaz?l? bas?n? geçmeyi ba?ard?.

Kaynak: Teknogaste

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri