forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character

Aktif .

Yakla??k 1.5 y?ld?r ATV Genel Müdürlü?ünü yapan Fatih Edibo?lu'nu görevinden ayr?ld?. Yerine Show TV Genel Müdürü Saner Ayar geldi.

FAT?H ED?BO?LU'NUN VEDA MESAJI

Tüm ATV çal??anlar?na,


Sevgili mesai arkada?lar?m,


7 Aral?k 2009 tarihi itibariyle, yakla??k 1,5 y?l görev yapt???m ATV Genel Müdürlük görevimden ayr?l?yorum.


Bu süre zarf?nda, daha evvel de uzun süre hizmet verdi?im ATV markas?n? daha yukar?lara ç?karmak için beraberce büyük gayret gösterdik. Bunda da k?smen ba?ar?l? olduk.


Bu süreçte, Yönetim Kurulu Ba?kan?m?z Sn. Ahmet Çal?k ve Yönetim Kurulu Ba?kan vekilimiz Sn. Serhat Albayrak?tan büyük destek geldi. Kendilerine bu vesile ile tekrar te?ekkür ederim.


Benim yoklu?umda yeni gelecek yönetimle birlikte ATV?yi yine üst s?ralarda tutaca??n?zdan en ufak bir ?üphem yok.
Hepinize ?u son 1,5 y?lda vermi? oldu?unuz destek ve gayret için te?ekkür ederim.


Sevgilerimle,
A. Fatih ED?BO?LU

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri