forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character

SERDAR TURGUT'A ROJ?N DAVASI...

Aktif .

 Ak?am gazetesi yazar? Serdar Turgut hakk?nda, ?ark?c? Rojin'e bas?n yoluyla hakaret ve cinsel taciz suçlar?n? i?ledi?i gerekçesiyle dava aç?ld?.
 
 
 
Bak?rköy Cumhuriyet Ba?savc?l???nca, Serdar Turgut hakk?nda Ak?am gazetesinde 24 Ekimde yay?mlanan yaz?s?nda ?ark?c? Rojin'e (Rujin Ölker) bas?n yoluyla hakaret ve cinsel taciz suçlar?n? i?ledi?i gerekçesiyle aç?lan soru?turma tamamland?.
 
Soru?turma sonunda haz?rlanan iddianamede, Turgut'un ''PKK teröristi olmad???ma pi?man?m'' ba?l?kl? yaz? ile Rojin'in onur, ?eref ve sayg?nl???na sald?rd???, cinsel amaçl? olarak taciz etti?i iddia edildi.
 
?ddianamede, Turgut'un soru?turma kapsam?nda verdi?i ifadesinde, yaz?da mü?tekiyi kastetmedi?i, Rojin ismini bir masal kahraman? ve yaz?ya uygun ?iirsel bir isim olarak de?erlendirdi?ini anlatt??? belirtildi.
 
?ddianamede yer alan ifadesinde Turgut'un, suç kast?n?n bulunmad???n? öne sürdü?ü ve yaz?s?n? yurt d???ndan Türkiye'ye giri? yapan teröristlere gösterilen ilgiyi ele?tirmek için yazd???n? söyledi?i kaydedildi.
 
Savc?l?k taraf?ndan Asliye Ceza Mahkemesine gönderilen ve Turgut'un bas?n yoluyla hakaret ve cinsel taciz suçlar?n? i?ledi?i gerekçesiyle 7 aydan 4 y?l 8 aya kadar hapis veya adli para cezas?na çarpt?r?lmas?n?n istendi?i iddianame, mahkeme taraf?ndan kabul edildi.
 
?ddianamenin kabulü ile hakk?nda Bak?rköy 2. Asliye Ceza Mahkemesinde dava aç?lan Turgut'un yarg?lanmas?na önümüzdeki günlerde ba?lanacak.
 

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri