forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character

NBC'DE SKANDAL YAYINCILIK

Aktif .

ET?KETLER:NBClKürdistan
ABD’nin en büyük televizyon kurulu?lar?ndan biri olan NBC televizyonu tarihi bir hataya imza att? ve Türkiye Cumhuriyeti'nin bir k?sm?n? kürdistan olarak gösterdi. ??te detaylar...


NBC televizyonu ?ran'da tutuklu bulunan üç Amerikal? genç ile ilgili haberinde Türkiye'nin önemli bir bölümünü Kürdistan olarak gösterdi.

ABD'nin en önde gelen televizyon kanallar?ndan NBC, sabah program?nda büyük bir skandal ya?and?. Çokça izlenen Today's Show adl? program?nda ?ran'?n s?n?r? izinsiz geçti?i iddias?yla tutuklad??? üç Amerikal? genç ile ilgili bir habere yer verildi. Gençlerin izinsiz geçti?i s?n?r '?ran ve Kürdistan' aras?nda denilerek, haritada Türkiye'nin önemli bir bölümünün üzerine Kürdistan yaz?ld?. Ayr?ca Türkiye'nin güneydo?usu ile Irak'?n kuzeyi farkl? renkte gösterilerek bölge Kürdistan olarak tan?mland?.

Söz konusu haberde ?ran taraf?ndan tutuklanan 3 gençten Sarah Shourd'un annesinin ?ran hükümetine gönderdi?i mesaja yer verildi. Mesajda, ?ran'?n dini liderine gençleri serbest b?rakmas? ça?r?s? yap?ld?. (C?HAN)DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri