forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character

HRANT D?NK DAVASI BELGESEL OLDU

Aktif .

hrant_dinkAgos gazetesi Genel Yay?n Yönetmeni Hrant Dink'in ölümünden sonraki dava süreci, Ümit K?vanç taraf?ndan belgesele aktar?ld?.

?i?li'de üç y?l önce u?rad??? silahl? sald?r? sonucu öldürülen Agos Gazetesi Genel Yay?n Yönetmeni Hrant Dink'in ölümünden sonraki dava süreci yönetmen Ümit K?vanç taraf?ndan belgesele aktar?ld?.

Yap?lan aç?klamaya göre, Osmanl? Bankas? Müzesi'nin Sinema Program? çerçevesinde, Hrant Dink'in ölümünden sonraki dava sürecinin anlat?ld??? ''19 Ocak'tan 19 Ocak'a'' adl? belgesel gösterime sunulacak.

Sanatç?lar Derya Alabora, Mehmet Ali Alabora, Halil Ergün, Mahir Gün?iray, Banu Güven, Meral Okay, Zuhal Olcay, ?evval Sam ve Hale Soygazi'nin anlat?mlar?n?n yer ald??? belgeselde, Hrant Dink'in ölümünün ard?ndan O.S'nin cinayetin katil zanl?s? olarak yakalanmas? ve devam eden süreç ele al?n?yor.

''Toplumsal Haf?za'' temas? alt?nda 14 Ocak Per?embe günü ?TÜ Ta?k??la binas?nda yap?lacak gösterimin ard?ndan, Agos gazetesi ve Aras Yay?nc?l?k editörü Rober Kopta?, ''Hrant Dink'ten Hrant'a'' ba?l?kl? bir söyle?i gerçekle?tirecek.

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri