forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character

TTNET T?V?BU H?ZMET?N? KULLANIMA SUNDU

Aktif .

tivibuGeni?bant internet ba?lant?s? üzerinden bilgisayarda televizyon izleme olana?? veren Tivibu hizmeti kullan?ma sokuldu. Servisin en büyük özelli?i, izlenen program? durdurup geri alabilme ve bir hafta boyunca geri dönüp yeninden izleme ?ans? vermesi.

?nternet servis sa?lay?c? olman?n ötesine geçip 2010’da IPTV, müzik ve mobil ileti?imde de söz sahibi olmak için haz?rlanan TTNet’in en çarp?c? ürünlerinden biri bugün tan?t?ld?. Tivibu ad? verilen servis, TTNet abonelerine 61 televziyon kanal?n? bilgisayarlar?ndan izleme, izledikleri program? durdurma ve hatta geriye al?p yeninden izleme olana?? sunuyor. Programlar, bir hafta süreyle tekrar izlenebiliyor.

Tivibu servisi için ilk etapta iki paket belirlenmi?. Standart Paket’te 61 televizyon kanal? Tekrar ?zle, Durdur ?zle özellikleriyle birlikte izlenebiliyor. Standart Plus Paket’te ise Standart Paket’e ek olarak, yerli ve yabanc? filmler, popüler diziler, belgeseller, çocuk, ya?am ve e?lence programlar? gibi farkl? türde içerikleri kapsayan Seç- ?zle özelli?i de yer al?yor.
Haberin devam? ?reklam

Fiyatlara gelince; 30 Nisan’a kadar Tivibu üyesi olan TTNET mü?terileri, 1 May?s’tan itibaren 31 Aral?k’a kadar Standart Paket için 1 TL, Standart Plus Paket için ise yaln?zca 4 TL ödeyecek. Ayr?ca Kirala-?zle içerisinde yer alan film fiyatlar? lansman kampanyas? süresince 50 kuru? ile 3 TL aras?nda de?i?iyor.

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri