forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character

Aktif .

sedat_erginDo?an Gazetecilik'in Kamuyu Ayd?nlatma Platformunda yay?mlanan özel durum aç?klamas?nda Do?an Gazetecilik, Yönetim Kurulu Üyesi Sedat Ergin'in görevinden ayr?ld???n? aç?klad?. Yerine Milliyet Yay?n Yönetmeni Tayfun Devecio?lu atand?...

Do?an Gazetecilik A.?., Yönetim Kurulu Üyesi Sedat Ergin'in bugün itibariyle görevinden ayr?ld???n? duyurdu.

Do?an Gazetecilik'in Kamuyu Ayd?nlatma Platformunda (KAP) yay?mlanan özel durum aç?klamas?nda, ?irket Yönetim Kurulu Üyesi Sedat Ergin'in, bugün itibariyle Yönetim Kurulu Üyeli?inden ayr?ld??? belirtilerek, yerine, yap?lacak ilk genel kurul toplant?s?na kadar görev yapmak üzere Tayfun Devecio?lu'nun atand??? kaydedildi.

Tayfun Devecio?lu'nun, editoryal i?lerden sorumlu yönetim kurulu üyesi olarak görev yapaca?? belirtildi.

1963 y?l?nda ?stanbul'da do?an Tayfun Devecio?lu, Galatasaray Lisesi ve ?stanbul Üniversitesi ?ktisat Fakültesi Uluslararas? ?li?kiler Bölümünü bitirdi. Gazetecili?e 1987 y?l?nda ba?lad?. Çe?itli gazete ve dergilerde muhabirlik, yöneticilik ve genel yay?n müdürlü?ü görevlerinde bulundu. Ekim 2009'dan bu yana Milliyet Gazetesi'nde Genel Yay?n Yönetmeni olarak görev yap?yor.

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri