forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character

BASIN ?LAN KURUMU GAZETEC?LERE KRED? VER?YOR...

Aktif .

gazetecilerBas?n ?lan Kurumu taraf?ndan gazetecilere 1963 y?l?ndan beri verilen 'borç para' miktar?, bin 620 liradan 3 bin liraya yükseltildi. Gazeteci kökenli Mehmet Atalay'?n genel müdür olmas?yla birlikte verilen kredi miktar? iki kat?na ç?kart?ld?.


866 GAZETEC?YE 2.6 M?LYON L?RA

Her y?l yüzde 10-20 oran?nda artt?r?lan borç para miktar?n?n kurum tarihinde ilk kez yüzde 85 oran?nda art?r?lmas? gazetecilerin yo?un ilgisine neden oldu. 19 Mart - 2 Nisan tarihleri aras?nda ?stanbul ba?ta olmak üzere kurumun ?ubesinin bulundu?u illerden yüzlerce gazeteci borç para talebinde bulundu. 12 günde ?stanbul'dan 659, Ankara'dan 87, ?zmir'den 34, Bursa'dan 26, Adana'dan 11, Antalya'dan 10, Konya'dan 9, Eski?ehir'den 9, Gaziantep'ten 8, Kayseri'den 8 ve Trabzon'dan 5 olmak üzere toplam 866 gazeteciye 2 milyon 598 bin lira ödendi. Bas?n ?lan Kurumu'na talep ya?maya devam ediyor.

BANKALARA RAK?P OLDU

Kurum çal??anlar?, talepleri zaman?nda yeti?tirmek için fazla mesai yaparken, kurumun paras?n?n bulundu?u kamu bankalar?n?n, kurumun gazetecilere vermek üzere talep etti?i yüklü miktardaki mebla?lar? ödemekte güçlük çekti?i ö?renildi. Resmen banka gibi çal??an Bas?n ?lan Kurumu, 2008 y?l?nda bas?n sektöründe çal??an 4 bin 428 ki?iye 6 milyon 266 bin; 2009 y?l?nda ise 4 bin 431 ki?iye toplam 7 milyon Türk Liras? borç para vermi?ti. Gazetecilerin borç para taleplerinin h?z kesmemesi halinde 2010'da rekor k?r?lmas? bekleniyor.

GENÇ MUHAB?RLERE DESTEK

Bas?n ?lan Kurumu'nun verdi?i borç paran?n faizsiz ve formalitesiz olmas?, adeta bankalar?n tüketici kredilerine alternatif oldu. Gazeteciler aras?nda 'Bas?n ?lan Kredisi' olarak bilinen borç para, bankalar?n aksine faiz olmas?, 12 e?it taksitte geri ödenmesi ve dosya paras? al?nmamas? nedeniyle yo?un ilgi görüyor. Özellikle maa?? dü?ük oldu?u ya da gerçek maa?? bordrosuna yans?t?lmad??? için bankalardan tüketici kredisi bile alma ?ans? bulunmayan genç muhabirler, Bas?n ?lan Kurumu sayesinde rahat bir nefes ald?. (Zaman)

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri