forkredit.com | | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character

Aktif .

  Hrriyet Gazetecilik ve Matbaac?l?k A.?'nin ynetim kurulunda grev da??l?m? yap?ld?. Toplant?da ynetim kuruluna ba?l? olarak al??acak komite yeleri de seildi
Hrriyet Gazetecilik ve Matbaac?l?k A.?'nin Kamuyu Ayd?nlatma Platformu'nda (KAP) yay?mlanan a?klamas?nda,  ?unlar kaydedildi:

Ynetim Kurulu Ba?kanl???'na Vuslat Do?an Sabanc?'n?n ve Ba?kan Yard?mc?l???'na Hanzade Vasfiye Do?an Boyner'in seilmesine, Hakk? Hasan Y?lmaz'?n ?cra Kurulu (Yrtme Kurulu) Ba?kanl???na, Kadri Enis Berbero?lu'nun Yay?n ??lerinden, Ay?e Cemal Szeri'nin Reklam ??lerinden, Dursun Ali Y?lmaz'?n Mali ??lerden, Ayin Bayraktaro?lu'nun Pazarlama ??lerinden, Ahmet Nafi Dalman'?n Bilgi Teknolojilerinden, Ahmet zer'in internet operasyonlar?n?n ynetimi, geli?tirilmesi ve yeni i? alanlar? yarat?lmas?ndan sorumlu ?cra Kurulu yeliklerine atanmalar?na karar verildi.

Ynetim Kurulu yelerimizden Ahmet Toksoy ve Soner Gedik'in Denetimden Sorumlu Komite yesi olarak seilmelerine ve sz konusu komitenin Sermaye Piyasas? Kurulu'nun Seri:X, No:22 say?l? Tebli? hkmleri ile belirtilen grevlerin ifas? ile yetkilendirilmesine, Kurumsal Ynetim Komitesi Ba?kanl???'na, Kurulumuz ba??ms?z yelerinden Ahmet Burak'?n seilmesine, Kurumsal Ynetim Komitesi yeliklerine de Ynetim Kurulu yesi Ahmet Toksoy ve Do?an ?irketler Grubu Holding A.?. Sermaye Piyasas? Grup Ba?kan? Murat Do?u'nun seilmelerine karar verilmi?tir.

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri