forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character

SERDAR TURGUT TAZM?NATA MAHKUM OLDU

Aktif .

Serdar Turgut, Ak?am gazetesindeyken yazd??? bir kö?e yaz?s?nda Rojin'e hakaret etmekten suçlu bulundu. Turgut 6bin 300 TL para cezas?na çarpt?r?ld?.

HaberTürk yazar? Serdar Turgut, Ak?am gazetesindeyken yazd??? kö?e yaz?s? nedeniyle para cezas? ald?. Turgut, kara mizah yapt???n? söyledi?i yaz?s?nda ?u ana kadar kendisine çekici gelen hiçbir PKK’l? kad?n görmedi?ini bunun için ?ehirden Rojin’i da?a kaç?r?p seks kölesi yapaca??n? yazm??t?.

Bu yaz?dan sonra Rojin Bak?rköy Adlisyesi’ne dilekçe vererek suç duyurusunda bulundu.  Rojin ?ikayet dilekçesinde Serdar Turgut’un “cinsel taciz” ve “bas?n yoluyla hakaret” suçlar?ndan cezaland?r?lmas?n? talep etti. Rojin daha sonra yapt??? aç?klamada, “Serdar Turgut’un ‘da?a kald?rmak’, ‘seks kölesi yapmak’ gibi a?z? salyal? erkek edebiyat?n?n en ucube cümlelerine fütursuzca kullanmaya cesaret etmesinin nedeni, benim Kürt olmam m?, hele de kad?n olmam m?d?r” diye sordu.

Bak?rköy Cumhuriyet Ba?savc?l???nca haz?rlanan iddianamede, Turgut’un "PKK teröristi olmad???ma pi?man?m" ba?l?kl? yaz? ile "Rojin’in onur, ?eref ve sayg?nl???na sald?rd???, cinsel amaçl? olarak taciz etti?i" öne sürüldü. ?ddianamede, Turgut’un "bas?n yoluyla hakaret" ve "cinsel taciz" suçlar?ndan 7 ay ile 4 y?l 8 ay aras?nda hapis veya adli para cezas?na çarpt?r?lmas? istendi.

Serdar Turgut hakk?nda 5 y?l denetim süresi belirlenmesine hükmeden hakim Kaner, "cinsel taciz" suçlamas?n? ili?kin olarak da suçun kas?t ve unsurlar? olu?mad???ndan Turgut’un beraat?na hükmetti.

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri