forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character

Aktif .

ET?KETLER:Bas?n Kart?

Bas?n Kart? Komisyonu, 146 gazeteciye bas?n kart?, 90 gazeteciye de sürekli bas?n kart? verilmesini kararla?t?rd?.

Bas?n Kart? Komisyonunun, Alanya Alantur Maritim Otel'deki 2010 Y?l? ?kinci Toplant?s? sona erdi. ?ki gün süren toplant?da, 171 bas?n kart? ba?vurusu ile 92 sürekli bas?n kart? talebi görü?ülerek karara ba?land?.

Toplant?ya, komisyon üyesi s?fat?yla Bas?n Yay?n ve Enformasyon Genel Müdürü Murat Karakaya, Türkiye Gazeteciler Federasyonu (TGF) Genel Ba?kan? Atilla Sertel, TGF Genel Ba?kan Vekili Y?lmaz Karaca, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) Ba?kan? Orhan Erinç, TGC Ba?kan Yard?mc?s? Turgay Olcayto, Ankara Gazeteciler Cemiyeti Ba?kan? Nazmi Bilgin, eski bakanlardan Ali ?hsan Gö?ü?, Türkiye Gazeteciler Sendikas? ad?na Tuncay Y?ld?r?m, Mutlu Mete, Bas?n Yay?n ve Enformasyon Genel Müdürlü?ünden Bahattin Akyön, Gazete Sahipleri Derne?i ad?na Turan Bozkurt kat?ld?.

Komisyon taraf?ndan yap?lan yaz?l? aç?klamada, ilk kez bas?n kart? alacak 146 gazeteci ile sürekli kart alacak 90 gazetecinin talebinin onayland??? bildirildi.

Sürekli bas?n kart? almaya hak kazanan gazetecilerin isimleri ?öyle:

Ali ?ükrü Ulu? Örs, Ay?e ?dil Esin, Ozan Köklüç?nar, Mesut Gürkan, Vedat Gülçimen, Cem K?rçak, Fehmi ?nceo?lu, Ömer ?lhan Tekdal, Mehmet Nuri I??k, Ali Y?ld?z, Gürol Nezihi ?evket Berber, Murat Yolda?, Osman Yaz?c?, Sanl? Ergin, Adnan Er, Sevinç Ye?ilta?, I??k Özden, Hülya ??bilir, Mustafa ?ap, Mustafa Ar?k, Hüseyin Gündo?du, Sefa Özdemir, Kadir Demirel, Erhan Köknar, Mehmet Ali Cantörün, Musa Süsoy, Mehmet Kaya, Önay Y?lmaz, Nilgün Doruk, ?brahim Yurdagül, Ahmet Tekin, Ali K?zan, Remzi Öner Özkan, Hikmet Bila, Yusuf Sava? Kürklü, Gülifer Kas, Hamza Korkmaz, Ayfer Aksu, Mehmet Köpüklü, Refika Dim Akgül, Afet ?apc?, ?smail Korkmaz, Nejdet Canaran, ?dris Adil, Abid Vanl?, Erol E?lenen, Sadullah Özcan, Kadir Dikba?, Sabri Selvi, Sibel Nart, Ergun Kara, Abdi Karagözo?lu, Do?an Ak?n, Necmi Kepçetutan, Metin K?vanç Yener, Mehmet Selami Tüzmen, Cengiz Öztürk, Mehmet Ufuk Tekin, Cavit Tuna, Ahmet Küçükcicib?y?k, Sezai Özo?lu, Re?at Yörük, ?irin Yörük, Özlem Balc?, Bülent Çelikten, Ziynet Sertel, Hüseyin Türko?lu, Emin Varol, Mustafa Co?kun Akar, Mehmet F?rat Ar?soy, Abdulhalik Görün, Ramazan Güntay, Mustafa Çolak, Ayten Da??stanl?, Mesut E?türk, Nail Ahmet Cüneyt Aktunç, Cennet Cank?l?ç, Nurettin Emir, Fikret Ünsal, Serpil Çevikcan, Gürcan Çilesiz, Salih Soysal, Faz?l Tunç, Fehmi Çalmuk, Lütfü Karaka?, Orhan ?nce, Naz?m Alpman, Aynur Tartan, Ataullah Arvas, Tülay Ta?k?n.

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri