forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character

RADYO VE TELEV?ZYON SP?KERLER? DERNEK KURDU

Aktif .

Radyo ve Televizyonlarda çal??an spikerlerin y?llard?r ihtiyaç duydu?u Spikerler Derne?i sonunda kuruldu.

Ulusal ve yerel radyo ve televizyonlar?n nitelikli spiker ihtiyac?n? kar??lamak için bir havuz olu?turmak; konu?man?n sadece niceli?ine de?il, niteli?ine de sahip spiker adaylar? yeti?tirmek; spikerin "konu?an makine" imaj?n? y?k?p, "anlatan insan" alg?s?n? yaratmak için kurulan dernek toplant?lar?na ba?lad?. Dernek ayn? zamanda profesyonel üyeleri arac???yla 7 A?ustos'tan itibaren e?itim de vermeye ba?layacak. Derne?in e?itmen üyeleri aras?nda Defne Sar?soy, Alper Altun, Mete Çubukçu, Gürkan Zengin ve Veyis Ate? gibi deneyimli isimler yer al?yor.

Türkiye'nin her yerinden tüm radyocu ve televizyoncular?n üye olabilece?i Spikerler Derne?i'ne Ebru Ekmekçi (0212) 245 94 17 arac?l???yla ula??labiliyor

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri