forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character

YSK'DAN 11 KANALA REFERANDUM CEZASI!

Aktif .

referandum_evethayirYüksek Seçim Kurulu (YSK) halk oylamas? dönemi için ilan etti?i ''yay?n yasaklar?na ayk?r? yay?n yapan'' 11 kurulu?a ceza uygulanmas?na karar verdi.

?lk müeyyide Ulusal Kanal'a olmak üzere s?ras?yla Halk TV, Ülke TV, C?NE 5, STV, Samanyolu Haber, Kanal Çay, Meltem TV, 6 News, Mesaj TV ve TV 58'e, YSK taraf?ndan uyar? cezas? verildi.

Yay?nlar?nda YSK'n?n belirledi?i yay?n esaslar?n? tekrar ihlal eden Ulusal TV, Halk TV, 6 News, Mesaj TV ve Meltem TV'ye ayr?ca birer kez de program durdurma cezas? uyguland?.

C?NE 5'e ise TMSF bünyesinde bulundu?u gerekçesiyle daha a??r ceza veren YSK, kanal?n cezaya konu olan program?n?n 3 kez durdurulmas?n? kararla?t?rd?. Böylece halk oylamas? döneminde bugüne kadar YSK taraf?ndan 11 yay?n kurulu?u hakk?nda toplam 17 ceza karar? al?nd?.

3984 Say?l? Radyo ve Televizyonlar?n Kurulu? ve Yay?nlar? Hakk?nda Kanunun, 32. Maddesine göre, seçim dönemlerindeki yay?nlara ili?kin usul ve esaslar YSK taraf?ndan düzenleniyor.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), seçim dönemlerindeki yay?nlar? YSK'n?n kararlar? do?rultusunda izleyip de?erlendiriyor ve ülke çap?nda yay?n yapan kurulu?larla ilgili raporlar?, karar için YSK'ya gönderiyor. RTÜK uzmanlar?nca haz?rlanan her rapor, ihlal görülsün ya da görülmesin mutlaka YSK'ya gönderiliyor. Bu raporlar YSK taraf?ndan ayr?ca de?erlendiriliyor.

Ülke çap?nda yay?n yapan kurulu?lara ceza uygulan?p uygulanmayaca??na YSK, yerel kurulu?lara ise il ve ilçe seçim kurullar? karar veriyor. YSK kararlar?na itiraz edilemiyor.

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri